Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

W sobotę i niedzielę, 4-5 grudnia br., na Jasnej Górze odbyło się doroczne spotkanie Papieskiej Unii Misyjnej. W sesji misjologicznej i czuwaniu modlitewnym uczestniczyło blisko 200 osób.

 

 

 

 

 

W sobotę i niedzielę, 4-5 grudnia br., na Jasnej Górze odbyło się doroczne spotkanie Papieskiej Unii Misyjnej. W sesji misjologicznej i czuwaniu modlitewnym uczestniczyło blisko 200 osób.

Tegoroczne zebranie rozpoczął nowy Dyrektor Krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce ks. dr Tomasz Atłas, wprowadzając w tematykę sesji i czuwania. Głównym tematem rozważań w tym roku była misyjna encyklika Jana Pawła II Redemptoris missio w 20. rocznicę jej ogłoszenia. Natomiast słowami przewodnimi, zaczerpniętymi z tej Encykliki, było zdanie nawiązujące do tegorocznego hasła roku duszpasterskiego: "Komunia w jedności serc i ducha" (RMis 51).
W konferencji o "Aktualności wyzwań encykliki Redemptoris missio w życiu powołanych" ks. dr Grzegorz Wita z Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor diecezjalny PDM archidiecezji katowickiej, wskazywał, że misyjny charakter Kościoła nie wynika z Encykliki, lecz wprost przeciwnie, że to treść Encykliki jest inspirowana ciągle aktualną misją ewangeliczną Kościoła, która wciąż pozostaje niezrealizowana.

Podczas południowej Eucharystii ks. dr Tomasz Atłas pogłębił w homilii aspekt aktualności misyjnego posłannictwa Kościoła. Po Mszy św. u stóp Jasnogórskiego Obrazu członkowie PUM oddali hołd relikwiom bł. ojca Pawła Manny.

W popołudniowej części spotkania, ks. Piotr Boraca, sekretarz krajowy PUM podjął refleksję nad przesłaniem założyciela PUM bł. ojca Pawła Manny, którego słynne powiedzenie, podkreślające współodpowiedzialność poszczególnych diecezji na całym świecie za dzieło misji: "Wszystkie Kościoły na rzecz nawrócenia całego świata", zostało przytoczone w encyklice misyjnej Jana Pawła II Redemptoris missio (n. 84). Patron Unii wskazywał, że "prawdziwe powołanie kapłańskie wystarcza, by zostać misjonarzem" (Paweł Manna, Za mało żniwiarzy, Pallotinum 1929, s. 77). Natomiast my wszyscy, którzy nie możemy być misjonarzami, musimy pamiętać, że ewangelizacja to także nasze zadanie. I wiele zdziałać możemy naszą gorliwością, naszą miłością, nawet pozostając w Ojczyźnie. [...] A bez naszej pracy, bez naszego współudziału, bez naszych modlitw, sami misjonarze naprawdę niewiele mogą uczynić (por. tamże, s. 253).


W sposób praktyczny zaangażowanie w to misyjne dzieło Kościoła ukazała nam s. dr Anna Siudak FMM, pracująca w PDM w Warszawie. W swojej konferencji pod tytułem: "Komunia kluczem misji Kościoła - zakony i zgromadzenia żeńskie w posłudze misyjnej" ukazała, jak wiele zgromadzeń żeńskich, nawet tych nie mających charakteru misyjnego, angażuje się w dzieło ewangelizacji na różnych kontynentach, otwierając coraz to nowe placówki misyjne.W drugiej części spotkania, której celem jest ukazanie jak największej gamy możliwości działań podejmowanych we wspólnotach zakonnych i seminaryjnych na rzecz współpracy misyjnej, jak zawsze duże zainteresowanie wśród słuchaczy wzbudziła wymiana doświadczeń oraz czas świadectw kleryków diecezjalnych i zakonnych oraz sióstr zakonnych. Ostatni, najważniejszy punkt czuwania, dokonał się w Kaplicy Cudownego Obrazu. Począwszy od Apelu Jasnogórskiego, poprowadzonego przez ks. dra Tomasza Atłasa, poprzez modlitwę różańcową zebrani uczestniczyli w Adoracji Najświętszego Sakramentu, przygotowanej przez przyszłych misjonarzy z Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Był to czas powierzenia się przez nich modlitwie całego polskiego Kościoła, którego przedstawiciele, członkowie PUM, zebrali się w jasnogórskim Wieczerniku polskiego narodu.Montaż słowno-muzyczny: "Jan Paweł II i misje", przygotowany przez kleryków WSD w Radomiu, ukazał wielki wkład Sługi Bożego Jana Pawła II w misyjne dzieło Kościoła. Podążając śladami jego pielgrzymek, klerycy przybliżyli sylwetkę papieża jako pierwszego misjonarza Kościoła, który przemierzał wszystkie kontynenty, "aż po krańce świata", głosząc Dobrą Nowinę i wołanie do wszystkich ludów i narodów: "otwórzcie drzwi Chrystusowi".

O północy uczestnicy czuwania wraz z pielgrzymami diecezji kieleckiej zgromadzili się na Eucharystii, której przewodniczył i wygłosił kazanie ks. A. Danilewicz SVD, prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego.W niedzielę momentem szczególnej refleksji były świadectwa misjonarzy i misjonarek z Zambii, Kazachstanu, Papui Nowej Gwinei oraz Brazylii, ukazujące potrzebę nie tylko misjonarzy wyjeżdżających głosić Dobrą Nowinę, ale także współpracowników świeckich i duchownych, którzy swoją modlitwą i ofiarą cierpienia włączaliby się aktywnie i z zapałem w misyjne dzieło Ewangelizacji świata. Jutrznia poprowadzona przez ks. Bogdana Michalskiego, sekretarza krajowego PDRW i PDPA, była ostatnim akcentem czuwania, na zakończenie którego wspólnie został odmówiony akt zawierzenia Matce Bożej siebie, wszystkich misjonarzy i współpracowników misji oraz misyjnego dzieła Kościoła.

pb/PDM

 

 

 

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM