Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

Ponad 400 osób zgromadziło się w dniach 3-4 grudnia 2016 r. na Jasnej Górze, aby pogłębić ducha misyjnego i oddać się macierzyńskiej opiece Matki Bożej.


     We wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, 3 grudnia br., Papieska Unia Misyjna tradycyjnie zgromadziła się na Jasnej Górze na sesji misjologicznej i nocnym czuwaniu u stóp Czarnej Madonny. W tym roku spotkanie to miało szczególny wymiar, ponieważ rozpoczęło świętowanie setnej rocznicy istnienia Papieskiej Unii Misyjnej, założonej przez bł. Pawła Mannę. Część misjologiczna rozpoczęła się w sobotnie popołudnie Mszą św. pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, który nawiązując do pracy misyjnej wielkiego patrona misji św. Franciszka Ksawerego, podkreślił znaczenie Papieskiej Unii Misyjnej w dziele krzewienia ducha misyjnego w Kościele powszechnym. Założyciela PUM Ksiądz Arcybiskup nazwał wielkim animatorem ducha misyjnego zarówno wśród duchownych, jak i świeckich.
     Po Mszy św. zebrani wysłuchali referatów o tematyce misjologicznej. Abp Henryk Hoser, ordynariusz diec. warszawsko-praskiej oraz były misjonarz w Rwandzie, przedstawił aktualne wyzwania stojące przed Papieską Unią Misyjną. Przewodniczący Rady Wyższej Papieskich Dzieł Misyjnych w latach 2005-2009 zauważył, że obecnie Papieska Unia Misyjna przeżywa drugą młodość w krzewieniu ducha misyjnego, wyrywając z bezczynności misyjnej i budząc wszystkich ochrzczonych do dzielenia się radosną nowiną o zmartwychwstaniu Pana Jezusa.
     Natomiast ks. prof. Marek Tatar z UKSW, nawiązując do jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski, omawiając temat „Od chrztu do misji”, podkreślił, że każdy ochrzczony jest wszczepiony w misyjne dzieło Kościoła. Nie przyjmując tego imperatywu misyjnego, sprzeciwia się naturze chrztu i pozbawia się wyobraźni miłosierdzia, ponieważ najważniejszym zadaniem ochrzczonych jest dzielenie się darem wiary z tymi, którzy jeszcze nie poznali Jezusa Chrystusa – zaznaczył ks. Tatar.
     O tym, że szerzenie miłosierdzia jest drogą do świętości misjonarza, wykazał w swoim referacie ks. prof. Stanisław Urbański, powołując się na przykład misyjnej posługi św. Matki Teresy z Kalkuty.
Część misjologiczną sympozjum ubogaciło świadectwo o. Juana Carlosa Araya IMC –misjonarza pochodzącego z ojczyzny papieża Franciszka.
     Po części misjologicznej uczestnicy spotkania uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim, któremu przewodniczył ks. prał. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM. Podziękował on Pani Jasnogórskiej za sto lat działalności Papieskiej Unii Misyjnej i za dobro, które dokonało się za sprawą jej członków. Prosił też o żywą wiarę i misyjny zapał dla wszystkich wiernych Kościoła w nowym roku duszpasterskim, któremu towarzyszy hasło: „Idźcie i głoście”.
     Po apelu rozpoczęło się całonocne czuwanie modlitewne. Adoracja była prowadzona przez studentów Centrum Formacji Misyjnej, przygotowujących się do wyjazdu na misje.
     Mszy św. o północy przewodniczył nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w Polsce podziękował w imieniu papieża Franciszka wszystkim członkom PUM za niestrudzoną i nieocenioną pracę na misyjnej niwie Kościoła w świecie i zawierzył ich na dalszy trud Matce Bożej Częstochowskiej.

Mariola Krystecka

 

Homilia ks. Nuncjusza abpa Salvatore Pennacchio

Homilia ks. abpa Stanisława Gądeckiego

 

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM