Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

92 Tydzień Misyjny już za nami

O misjach mówiono, modlono się za nie i za misjonarzy, wspierano finansowo fundusz solidarnościowy Kościoła w wielu miejscach i wspólnotach. Dzięki przysłanym relacjom widzimy, jak wiele jest osób, którym sprawy misji są bliskie. Cieszymy się szczególnie z misyjnego zaangażowania absolwentów Szkoły Animatorów Misyjnych.

s. Martina Ćwiek, elżbietanka, która pracuje w Ośrodku Rehabilitacyjnym we Wleniu, animowała misyjnie pacjentów i kuracjuszy. Misyjna dekoracja, w której nie zabrakło „gadżetów” z Papieskich Dzieł Misyjnych, misyjna oprawa Mszy św. i wiele prywatnych rozmów na misyjne tematy wypełniły całą Niedzielę Misyjną.

Klerycy z WSD we Włocławku polecali Bogu dzieło misyjne Kościoła przez cały Tydzień Misyjny. Alumn Łukasz odnotował: „Każdego dnia podczas Eucharystii oraz modlitwy różańcowej alumnom towarzyszyło wezwanie: «Panie, rozbudź w naszej wspólnocie zapał misyjny!». Modlitwa jest bowiem pierwszym dziełem misyjnym”. W organizację Tygodnia Misyjnego włączyli się alumni tworzący koło misyjne. Koło powstało niemal 90 lat temu, 4 lutego 1929 r., by „śmiały i pełen w coraz to nowe pomysły pochód wyczynów alumnów-misjonarzy wlewał w serca przyszłych kapłanów zrozumienie dla spraw rozszerzania nauki i życia Chrystusa w duszach” – i prężnie działa aż do dzisiaj.

MJ/PDM

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM