Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

W Niedzielę Dobrego Pasterza, która przypadła w tym roku 22 kwietnia, grupa ponad 60 osób z Grodkowa wzięła udział w dniu skupienia w domu misjonarzy werbistów w Nysie. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą różańcową w intencjach misyjnych całego Kościoła.

Podczas rekreacji brat Marcin opowiadał o swoim pobycie w Beninie. O 15.00 modlili się Koronką do Miłosierdzia Bożego, a po niej o. Michał odprawił Mszę św. w intencji uczestników spotkania.

Odwiedzili również pobliski klasztor sióstr służebnic Ducha Świętego od wieczystej adoracji.

„Dla nas wszystkich należących do Papieskiej Unii Misyjnej był to bardzo ważny dzień, tym bardziej, że Jan Paweł II mówił nam między innymi o zbawczym dziele Dobrego Pasterza i te jego słowa mamy zapisane w naszych legitymacjach członkowskich PUM. Dziękujemy Panu Bogu za tak dobrze spędzony czas i powierzamy Mu całe dzieło misyjne Kościoła” – podsumował Henryk Dróżdż, nasz mocno zaangażowany PUMowicz z diecezji opolskiej.

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM