Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

W dniu 30 marca 2019 r. w nyskiej katedrze odbyło się spotkanie zorganizowane przez Duszpasterstwo Misyjne Diecezji Opolskiej. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., której przewodniczyli ks. Stanisław Klein i ks. Grzegorz Sonnek – nowo wybrany dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych diecezji opolskiej. Czytania mszalne prowadził kleryk z Togo Romuald Mozou, który od października 2018 r. jest w naszej diecezji i w Raciborzu uczy się języka polskiego, a od października 2019 r. podejmie dalszą część studiów w opolskim seminarium. Następna część spotkania odbyła się w sali św. Jadwigi. Wzięli w niej udział członkowie kół misyjnych i PUM z Grodkowa, Nysy i Jarnołtówka. Kleryk Romuald Mozou podziękował pani Barbarze Uszko-Dudzińskiej – konsultorowi Komisji Episkopatu Polski ds. Misji – za przygotowanie francuskojęzyczne.

Spotkanie ubogaciło nas wszystkich wymianą doświadczeń misyjnych.

Henryk Dróżdż

Światowy Dzień Misyjny każdego roku przypomina nam o tym, że każdy ochrzczony powinien być misjonarzem. Coraz więcej kleryków, osób konsekrowanych i świeckich pamięta o tym i intensywnie działa w swoich środowiskach na rzecz misji. „Wszystko dla misji czynimy w Duchu, który jednoczy” – napisał Pan Henryk z Grodkowa.

 

Z dwóch krańców Polski otrzymaliśmy relacje o przeżywaniu Niedzieli Misyjnej i Tygodnia Misyjnego. Swoimi przeżyciami podzielili się z nami pan Henryk z parafii św. Michała Archanioła w Grodkowie (diecezja opolska) oraz kleryk Przemysław z Koła Misyjnego Baba Yetu w WSD w Ełku.

Na południu Polski cała parafia włączyła się w przeżywanie tych szczególnie misyjnych dni. Jak pisze Pan Henryk: „W czasie Mszy św. czytane były modlitwy wiernych i rozważania różańcowe z materiałów liturgicznych PDM. Dzieci po różańcu odmówionym w intencjach misji dostały obrazki-zakładki z przysłowiami z krajów afrykańskich od Koła Przyjaciół Misji, w którym jest trzech członków PUM”.

Klerycy z północy Polski zorganizowali w sumie trzynaście wystaw misyjnych w ciągu tygodnia. Jak wyjaśnia kleryk Przemysław, były to wystawy „eksponatów misyjnych, przedmiotów codziennego użytku, paramentów liturgicznych używanych przez misjonarzy albo w tych krajach, gdzie posługują misjonarze. Istniała też możliwość zakupu przedmiotów z tych krajów – różnego rodzaju instrumentów muzycznych, wizerunków świętych postaci na liściach figowca – aby wesprzeć misjonarzy ofiarą pieniężną”. Każda z wystaw miała miejsce w innej parafii diecezji. Klerycy dzielili się przy tej okazji swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami misyjnymi oraz zachęcali do modlitewnej pamięci za misjonarzy.

Cieszymy się z tak owocnej współpracy misyjnej wielu zaangażowanych i zaprzyjaźnionych z nami osób. Niech Dobra Nowina niesie się na cały świat, aby „Pan Bóg był znany i kochany przez wszystkich!” (św. Antoni Maria Klaret).

 

W niedzielę 23 czerwca br. w parafii św. Michała w Grodkowie gościła młodzież wolontariacka z MISEVI – Stowarzyszenia Świeckich Misjonarzy św. Wincentego a Paulo.

Olga Figiel, która w tym roku udaje się na roczną misję na Madagaskar, prezentowała na wszystkich mszach działania wolontariuszy MISEVI na Madagaskarze i Ukrainie, w Beninie i Kazachstanie. Szczególnie cieszy fakt zaangażowania na rzecz dzieci na Madagaskarze – remont świetlicy, korepetycje dla dzieci i młodzieży, remont i wyposażenie sali do fizjoterapii, stołówka dla dzieci i wypiek bułek z własnego pieca. W planie jest budowa przedszkola i inne projekty, których nie sposób tutaj wymienić.

Pozostali wolontariusze, którzy byli z Olgą, to Łukasz Rosa – informatyk i Piotr Wacław – z branży motoryzacyjnej. Wszyscy oni, a także ponad 200 wolontariuszy z MISEVI Polska – prosili o modlitwę, aby wytrwali w tym, co robią dla misyjnego dzieła Kościoła.

W organizacji spotkania z wolontariuszami czynnie pomagali wszyscy członkowie Papieskiej Unii Misyjnej z parafii św. Michała.

HD Grodków

W Niedzielę Dobrego Pasterza, która przypadła w tym roku 22 kwietnia, grupa ponad 60 osób z Grodkowa wzięła udział w dniu skupienia w domu misjonarzy werbistów w Nysie. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą różańcową w intencjach misyjnych całego Kościoła.

Podczas rekreacji brat Marcin opowiadał o swoim pobycie w Beninie. O 15.00 modlili się Koronką do Miłosierdzia Bożego, a po niej o. Michał odprawił Mszę św. w intencji uczestników spotkania.

Odwiedzili również pobliski klasztor sióstr służebnic Ducha Świętego od wieczystej adoracji.

„Dla nas wszystkich należących do Papieskiej Unii Misyjnej był to bardzo ważny dzień, tym bardziej, że Jan Paweł II mówił nam między innymi o zbawczym dziele Dobrego Pasterza i te jego słowa mamy zapisane w naszych legitymacjach członkowskich PUM. Dziękujemy Panu Bogu za tak dobrze spędzony czas i powierzamy Mu całe dzieło misyjne Kościoła” – podsumował Henryk Dróżdż, nasz mocno zaangażowany PUMowicz z diecezji opolskiej.

31 marca 2019 r. grupa św. Michała z Grodkowa udała się do Zakładu Karnego w Nysie, aby po raz pierwszy w tym roku wystawić spektakl „Pasja”. Grają w niej między innymi członkowie Papieskiej Unii Misyjnej, ale bez wyjątku wszyscy aktorzy zasługują na pochwałę i wyróżnienie za taki sposób ewangelizowania. Jak powiedział ks. Marek Ruczaj – proboszcz z Chróściny Nyskiej, u którego wcześniej wystawiliśmy jasełka – dzięki bezinteresownej grze aktorskiej można obudzić niejedno sumienie. Przed nami jeszcze wystawienie „Pasji” w Chróścinie Nyskiej i Grodkowie.

Pozdrawiamy i życzymy głębokich przeżyć duchowych Wielkiego Tygodnia i radosnego Alleluja.

Henryk Dróżdż

92 Tydzień Misyjny już za nami

O misjach mówiono, modlono się za nie i za misjonarzy, wspierano finansowo fundusz solidarnościowy Kościoła w wielu miejscach i wspólnotach. Dzięki przysłanym relacjom widzimy, jak wiele jest osób, którym sprawy misji są bliskie. Cieszymy się szczególnie z misyjnego zaangażowania absolwentów Szkoły Animatorów Misyjnych.

s. Martina Ćwiek, elżbietanka, która pracuje w Ośrodku Rehabilitacyjnym we Wleniu, animowała misyjnie pacjentów i kuracjuszy. Misyjna dekoracja, w której nie zabrakło „gadżetów” z Papieskich Dzieł Misyjnych, misyjna oprawa Mszy św. i wiele prywatnych rozmów na misyjne tematy wypełniły całą Niedzielę Misyjną.

Klerycy z WSD we Włocławku polecali Bogu dzieło misyjne Kościoła przez cały Tydzień Misyjny. Alumn Łukasz odnotował: „Każdego dnia podczas Eucharystii oraz modlitwy różańcowej alumnom towarzyszyło wezwanie: «Panie, rozbudź w naszej wspólnocie zapał misyjny!». Modlitwa jest bowiem pierwszym dziełem misyjnym”. W organizację Tygodnia Misyjnego włączyli się alumni tworzący koło misyjne. Koło powstało niemal 90 lat temu, 4 lutego 1929 r., by „śmiały i pełen w coraz to nowe pomysły pochód wyczynów alumnów-misjonarzy wlewał w serca przyszłych kapłanów zrozumienie dla spraw rozszerzania nauki i życia Chrystusa w duszach” – i prężnie działa aż do dzisiaj.

MJ/PDM

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM