Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

22 października bieżącego roku w domu prowincjalnym Sióstr Służebniczek NMP w Łodzi odbył się Misyjny Dzień Skupienia.

Z racji tegorocznej Niedzieli Misyjnej, w bliskości tej daty zostaliśmy zaproszeni do Sióstr, by kolejny raz przywołać wagę powszechnej misji Kościoła w naszym konsekrowanym życiu. Był czas na konferencję, wprowadzenie do modlitwy Lectio Divina na temat posłania misyjnego oraz czas na samą modlitwę. Centralnym punktem dnia była Eucharystia z kazaniem misyjnym, a po obiedzie wspólne nabożeństwo misyjne oparte o osobę i myśli bł. Pawła Manny oraz spotkanie na temat aktualnych inicjatyw Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Nie zabrakło też mniej oficjalnych rozmów, pytań, dzielenia się własną pracą, życiem i doświadczeniem misyjnym. Spotkanie zgromadziło ponad 30 sióstr z różnych domów prowincji, a poprowadzili je s. Monika Juszka RMI i ks. dr Maciej Będziński z dyrekcji krajowej PDM. Dziękując za zaproszenie polecamy się modlitwie!

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM