Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

Dzień przed liturgicznym wspomnieniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus – Patronki Misji –czyli 30 września bieżącego roku, w kościele Sióstr Wizytek w Warszawie została odprawiona Msza św. w intencji misji, na której modliły się wspólnie siostry zakonne z wielu różnych zgromadzeń.

Za organizację Mszy i jej animację odpowiedzialna była Komisja Misyjna Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. Mszy przewodniczył ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych, a homilię powiedział ks. Leszek Kryża TChr, dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz Leszek zachęcił nas, aby powrócić do pierwotnej gorliwości w modlitwie za misje i w codziennym zaangażowaniu w działalność na rzecz misji wszędzie tam, gdzie się znajdujemy.

W liturgii uczestniczyli również studenci tegorocznego kursu formacyjnego z Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie wraz z ks. dyrektorem Janem Fecko.

Po Mszy św. s. Dawida Strojek, Służebnica Ducha Świętego, podzieliła się świadectwem swej posługi w Papui-Nowej Gwinei.

Bł. o. Paweł Manna tak pisał do kapłanów i osób konsekrowanych: „Na miłość Boską, bądźcie świętymi! Jeśli nimi nie będziecie, życie wasze stanie się klęską i klęskę poniesie wasze powołanie. Wasza porażka będzie stratą dla Kościoła, stratą dla Niebios i nieszczęściem dla tych, którzy mieli prawo liczyć na was jako przewodników ku zbawieniu”. Słowa te przypomniano nam, osobom konsekrowanym, na III Kongresie Młodych Osób Konsekrowanych, który miał miejsce w dniach od 13 do 16 września 2018 r. w krakowskich Łagiewnikach.

Był to czas doświadczania różnorodności charyzmatów, osobowości i bogactwa życia konsekrowanego, a jednocześnie utwierdzania się w tym, że niezależnie od duchowości i charyzmatu wszyscy chcemy służyć Jezusowi, który nas wybrał, byśmy w różny sposób realizowali Jego misję w świecie. Cztery kongresowe dni były wypełnione wspólną modlitwą, wykładami, pracą w grupach, a także zabawą i radością.

Prelegenci przypominali nam, że „wszystko może runąć, domy, zgromadzenia, dzieła, ale Boże wybranie i nasz charyzmat będzie trwał w nas” (kardynał João Bráz de Aviz), najważniejsza jest osobowa relacja ze Słowem, żeby wiedzieć, Kto oczekuje mojego „teraz” (o. Krzysztof Wons SDS), że warto uświadomić sobie, co jest moim krzyżem, bo inaczej zły będzie nim straszył (o. Stanisław Jarosz OSPPE) i że nie ma nic gorszego niż sfrustrowana zakonnica czy zakonnik (s. Anna Bałchan SMI).

Ponad 800 uczestników Kongresu przeszło ulicami Krakowa w radosnym, rozśpiewanym i roztańczonym pochodzie, dając świadectwo tematowi Kongresu „Wolni w Duchu Świętym”.

Na Kongresie było obecnych wiele sióstr i braci zaangażowanych w dzieło misyjne Kościoła i w animację misyjną według słów ks. Colzaniego: „Relacja pomiędzy życiem konsekrowanym a otwarciem misyjnym umiejscawia się na poziomie wyboru życia według Ducha”.

MJ/PDM

Pragniemy bardzo gorąco podziękować s. Irenie Karczewskiej za zaproszenie na spotkanie sióstr referentek misyjnych w Niepokalanowie. Zjawiliśmy się tam wraz z ks. dr. Maciejem Będzińskim 1 kwietnia po południu ( i to nie był Prima Aprilis...), aby w imieniu Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce opowiedzieć nieco o naszej pracy, przestawić akcje i materiały mogące służyć pomocą w animacji misyjnej, a przede wszystkim w roku 100 założenia Papieskiej Unii Misyjnej ukazać na nowo osobę jej założyciela, bł. o. Pawła Manny i zaprosić do Unii.

W spotkaniu uczestniczyła też nasza niezastąpiona s. Agata PDDM oferując w sklepiku misyjne książki, czasopisma, materiały formacyjne i pamiątki. Dziękujemy!

Z niektórymi z sióstr znamy się już od dawna i miło było się znów zobaczyć, niektóre siostry widziały nas i słyszały po raz pierwszy, ale mamy nadzieję, że nie ostatni!

Szczegółowe sprawozdanie z tego spotkania na stronie Konferencji Episkopatu Polski do spraw misji. Zapraszamy do czytania!

Niepokalanów 2017

 

 

22 października bieżącego roku w domu prowincjalnym Sióstr Służebniczek NMP w Łodzi odbył się Misyjny Dzień Skupienia.

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM