Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

„W ks. Pawle Mannie widzimy szczególne odbicie chwały Bożej. Całe swe życie poświęcił on sprawie misji. Na wszystkich stronach jego pism obecny jest żywy Jezus – centrum życia i racja działalności misyjnej. W jednym z listów do misjonarzy pisze: «Misjonarz jest niczym, jeśli nie jest uosobieniem Jezusa Chrystusa (...). Jedynie misjonarz, który wiernie naśladuje Jezusa Chrystusa (...) może odtworzyć Jego obraz w duszach innych»”. Te słowa wypowiedział Jan Paweł II na placu św. Piotra w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej o. Pawła Manny.

Dzisiaj, 16 stycznia, obchodzimy 147 rocznicę urodzin tego wielkiego misjonarza, a jednocześnie jego liturgiczne wspomnienie. Życzymy sobie i wszystkim należącym do PUM oraz zaangażowanym w jakikolwiek sposób w dzieło misyjne Kościoła, abyśmy i my jak najlepiej starali się upodobnić do Chrystusa i tworzyć Jego obraz w sercach tych, do których jesteśmy posłani.

Zachęcamy też do poznawania postaci o. Pawła Manny. Ten Włoch z niesamowitym temperamentem, jeszcze wiele lat przed reformą Soboru Watykańskiego II, sam odkrył, jak stawać się dobrym kapłanem, misjonarzem, apostołem. Kochał Chrystusa i ludzi, którym niósł dobrą nowinę.

Więcej o tym Bożym zapaleńcu na naszej stronie: http://www.pum.missio.org.pl/ oraz w książkach dostępnych w naszym sklepiku: https://missio.pl/154-papieska-unia-misyjna.

Zapraszamy!

Vincenzo Manna i Lorenza Ruggiero pobrali się 6 czerwca 1865 roku w Avellino. Mieli sześcioro dzieci, a piątym z kolei był urodzony 16 stycznia 1872 roku Paweł. Nikt wtedy nie przypuszczał, że ten niesłychanie żywy chłopak o niespokojnym temperamencie, wychowany w zamożnej, wykształconej i bardzo pobożnej rodzinie, odegra kiedyś tak ważną rolę w dziele misyjnym Kościoła.

Dzisiaj znamy go jako bł. ojca Pawła Mannę, wieloletniego misjonarza w Birmie, autora wielu książek o tematyce misji, redaktora naczelnego czasopism misyjnych, twórcę i przełożonego seminarium misyjnego i zgromadzenia (Papieski Instytut Misji Zagranicznych – PIME), a przede wszystkim jako założyciela Unii Misyjnej. O. Manna pragnął, aby wszyscy odkryli w sobie duchowość misyjną i wezwanie do jej realizacji w życiu. Pragnął, aby ta duchowość przeżywana była z niezwykłą otwartością serca i umysłu.

Szczególnie 16 stycznia, kiedy obchodzimy liturgiczne wspomnienie bł. Pawła Manny, prośmy dla nas wszystkich o serce wypełnione pragnieniem, by nieść Chrystusa innym, wspierać misjonarzy naszą modlitwą i ofiarowaniem codzienności, a także o to, byśmy byli misjonarzami wszędzie tam, gdzie dzisiaj Pan nas posyła.

Z radością prezentujemy najnowszą książkę naszego wydawnictwa, która powinna zainteresować szczególnie członków Papieskiej Unii Misyjnej oraz wszystkich, którym sprawy misji są bliskie sercu. Autorem jest ks. Gianni Colzani, profesor misjologii, wieloletni wykładowca wielu włoskich uczelni. W niezwykle ciekawy i przystępny sposób przedstawia nam zagadnienie animacji i współpracy misyjnej. Tłumaczy różnice między tymi dwoma pojęciami, ukazuje zarys historyczny tematu, krótko charakteryzuje cztery poszczególne Papieskie Dzieła Misyjne, a wreszcie, jasno i wyraźnie pisze, co każdy z nas może zrobić dla animacji i współpracy misyjnej w swoim środowisku. Ukazuje misyjny wymiar kapłaństwa, życia konsekrowanego oraz stanu świeckiego. Ciekawe są również rozważania dwóch tekstów biblijnych: nawrócenie Korneliusza (Dz 10, 11) i listy do siedmiu Kościołów (Ap 2-3) przemyślane i ukazane w kluczu powołania misyjnego i misyjnej współpracy.

Zachęcamy do lektury tej niewielkiej książeczki, którą można nabyć za pośrednictwem naszego sklepu MISSIO, składając zamówienie telefonicznie lub internetowo.

 

Dzisiaj 16 stycznia. Dokładnie 145 lat temu w Avellino, we Włoszech urodził się Paweł Manna, dzisiaj już błogosławiony, założyciel Papieskiej Unii Misyjnej, której 100 obchodzimy od października ubiegłego roku. Jan XXIII nazwał o. Pawła "Krzysztofem Kolumbem współpracy misyjnej" i niewątpliwie nim był. Dla wszystkich związanych z PUM, PIME i dziełem misyjnym Kościoła dzisiejszy dzień to wspomnienie Ojca Założyciela. Zechciejcie zatem Kochani przyjąć serdeczne życzenia od wszystkich pracowników Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, niech O. Paweł Manna będzie dla nas wzorem misyjnego zaangażowania i wyprasza nam serca otwarte na potrzeby misji!

W załączniku poniżej artykuł o. Piero Gheddo, który zastanawia się czy o. Manna mógłby zostać Doktorem Kościoła... Zachęcamy do czytania!

Z okazji 100 rocznicy założenia Papieskiej Unii Misyjnej udało nam się wydać nową książkę o bł. Pawle Mannie. To pierwsza tak obszerna publikacja w języku polskim.  Możemy w niej przeczytać nie tylko opis życia i działalności Błogosławionego, ale również jego własne słowa, którymi dokumentuje swoje powołanie i misję. Całość napisana jest w bardzo przystępnym języku i jest to naprawdę wciągająca lektura. Książkę można zamówić telefonicznie 22 536 90 33 lub przez sklepik Missio. Cena to 19 złotych.

Z okazji 100 lecia założenia Papieskiej Unii Misyjnej w dniach 21-24 września księża dyrektorzy diecezjalni PDM wraz z dyrektorem krajowym PDM ks.prał. Tomasze Atłasem i naszymi księżmi sekretarzami Maciejem Będzińskim i Luca Bovio odwiedzili Ducentę, miejsce pochowania doczesnych szczątek bł. O. Pawła Manny. Tych kilka dni księża przeżyli w duchu rekolekcji mając możliwość odwiedzenia wielu znaczących miejsc dla PUM oraz spotkania z ojcami z PIME przyjmowanymi do Zgromadzenia jeszcze przez O. Mannę! Więcej o pielgrzymce na stronie głównej PDM: http://missio.org.pl/pontyfikat/271-pielgrzymka-do-zrodel-papieskiej-unii-misyjnej

Założenie Papieskiej Unii Misyjnej miało miejsce w Rzymie w 1916. Tym samym w tym roku obchodzimy 100 rocznicę założenia tego dzieła

" Wszystkie Kościoły dla nawrócenia całego świata"
- te słowa bł. ojca Pawła Manny, cytowane przez Ojca Świętego Jana Pawła II
w encyklice Redemptoris missio (n. 84).

 Ojciec P. Manna, którego papież Jan XXIII nazwał nowym Kolumbem przedsięwzięć misyjnych - urodził się 16.01.1872 r. w Avellino. W wieku 19 lat wstąpił do Instytutu Misji Zagranicznych w Mediolanie. Jako kapłan przez 12 lat pracował na misjach, ale z powodu słabego zdrowia został zmuszony do definitywnego powrotu do kraju. Wtedy to zaczęła się jego misja wielkiego animatora misyjności Kościoła.

Podróżując po Włoszech i innych krajach Europy, o. Manna poznał wielką ignorancję i obojętność chrześcijan na sprawy misji, czego przyczyną był fakt, że sami duszpasterze, zajęci własnymi problemami duszpasterskimi, zwykle niewiele się misjami interesowali. Postanowił on więc rozbudzać zainteresowanie misjami wśród kapłanów i ich gorliwość w zaangażowaniu na rzecz misji, aby dzięki nim rodził się i rozwijał misyjny zapał wiernych.

Podejmując się tego zadania, opublikował w 1909 r. książkę zatytułowaną Operari autem pauci , która została przetłumaczona na wiele języków i miała wiele wydań. Doceniając rolę czasopism misyjnych, odnowił pismo Missioni Cattoliche, a w 1914 r. założył nowe czasopismo - Propaganda Missionaria; w 1919 zaczął wydawać Italia Missionaria i w 1945 - Venga il Tuo Regno, misyjne czasopismo dla rodzin. W tym czasie napisał też ponad 20 książek. Jedna z nich - Uwagi o metodach współczesnej ewangelizacji , napisana w 1927 r. po podróży do Azji i Ameryki, została jednak opublikowana dopiero w 1970 r.

W 1924 r. o. Manna został przełożonym generalnym nowego Instytutu Misyjnego, który powstał z połączenia Instytutu Misji Zagranicznych w Mediolanie z podobnym instytutem w Rzymie, stąd nazwa Pontificio Instituto Missioni Estere (PIME).

We współpracy z abp. Guido Conforti z Parmy, założycielem Misjonarzy Ksawerianów, powołał Unię Misyjną Duchowieństwa, którą 31 X 1916 r. zatwierdził papież Benedykt XV. Unia szybko rozszerzyła się na inne kraje, dlatego na II Kongresie Międzynarodowym (Rzym, 1936) o. Manna zaproponował utworzenie jej międzynarodowego sekretariatu. W 1937 r. Kongregacja Rozkrzewiania Wiary w Rzymie taki sekretariat utworzyła; pierwszym zaś sekretarzem generalnym Unii został jej Ojciec Założyciel, który pełnił tę funkcję do roku 1941. Potem wycofał się do Ducenta, do założonego tam przez siebie seminarium misyjnego. Był także prowincjałem PIME w południowych Włoszech. Zmarł w Neapolu w 1952 roku.

Kongregacja Rozkrzewiania Wiary dekretem Huic sacro (1944 r.) rozszerzyła grono członków Unii o zakonników, kleryków, siostry zakonne i świeckich konsekrowanych. zaś posoborowe Statuty PDM z 1980 r. włączają do niej również osoby świeckie pełniące funkcje duszpasterskie. Wkrótce po śmierci o. Manny, w 1956 roku, papież Pius XII podniósł ją do rangi dzieła "papieskiego", dlatego też odtąd przyjęła nazwę Papieska Unia Misyjna.

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM