Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

 

Koordynacją i animacją Papieskiej Unii Misyjnej w Polsce zajmują się:

 

 

 

ks. prał. dr Tomasz Atłas,

Dyrektor Krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o. Luca Bovio IMC,

Sekretarz Krajowy Papieskiej Unii Misyjnej

w Polsce

 

 

 

 

 

 

s. Monika Juszka RMI Misjonarka Klaretynka,

sekretariat Papieskiej Unii Misyjnej w Polsce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM