Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

 

    Papieska Unia Misyjna jest duszą innych dzieł misyjnych. To stowarzyszenie kapłanów, kleryków, zakonników i świeckich, którego zadaniem jest wzbudzanie w Kościele prawdziwej pasji na rzecz misji, uczestnictwo w formacji misyjnej i przynaglanie wspólnot chrześcijańskich do współpracy w działalności ewangelizacyjnej.


   Celem Unii Misyjnej Duchowieństwa jest wspieranie pracy misyjnej i propagowanie misji przez bezpośrednie zaangażowanie tych, którzy jak Apostołowie zostali powołani, by “iść, nauczać wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego...” (Mt 28,19). Celem ich pracy jest nie tylko to, by dać poznać wszystkim postępy wiary ogarniającej świat i pomoc misjom ofiarami oraz modlitwą, ale przede wszystkim wspieranie Kościoła, by był w stanie rozwijać swoje zadanie ewangelizacji wspierany misjonarzami, miejscowymi kapłanami i zaangażowanymi świeckimi.

 Zadania osób należących do Papieskiej Unii Misyjnej:
    • Propagowanie świadomości misyjnej pośród kleryków, kapłanów i zakonników.
    • Ożywianie wszystkich animatorów Ludu Bożego na rzecz misji, rozszerzając i propagując pozostałe Papieskie Dzieła Misyjne.
    • Wspieranie jedności wśród Chrześcijan, aby byli „doskonali w jedności, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś…” (J 17,23)
    • Postawienie całego Kościoła w stan „misyjności”.
    • Rozważanie Pisma Świętego, by zrozumieć powszechny plan zbawienia i poznać misyjną naturę Kościoła.
    • Czytanie i studiowanie misyjnych dokumentów Soboru Watykańskiego II i encyklik papieskich.
    • Zobaczenie własnej historii osobistej i historii Kościoła w perspektywie światowej, by myśleć i działać na poziomie powszechnym.
    • Proszenie „Pana żniwa, by wysłał robotników na żniwo swoje” (Mt 9, 37-38).

 

 

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM