Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

Nowenna do bł. Pawła Manny

 

 

 


„O, Jezu Zbawicielu, który przyszedłeś na świat dla zbawienia ludzi, dziękujemy Ci za ducha apostolskiego, którym napełniłeś swego wiernego misjonarza, ojca Paola Mannę”.

Dzień Pierwszy  

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa
Boże wielki i miłosierny,
który dałeś Kościołowi
błogosławionego Pawła Mannę,
apostoła Ewangelii
i orędownika jedności Kościoła,
przez jego wstawiennictwo
umocnij naszą wiarę
i spraw, abyśmy działali w miłości.
Pomnóż liczbę misjonarzy i uświęć ich,
by cała ziemia wielbiła i wychwalała Ciebie
na wieki wieków. Amen.

Rozważanie: Wiara
O Jezu, nasz Panie i Zbawicielu, „nie znamy przyszłości – jak mówił bł. Manna – ale jesteśmy pewni, że wszystko będzie zgodnie z Twoją wolą. Mocno wierzymy, że jeżeli Bóg ma swoje plany wobec nas, to je zrealizuje. Często jesteśmy podobni do Apostołów przebywających w łodzi podczas burzy. Wydawało się im, że Jezus śpi. Obyśmy nie zasłużyli na słowa Jego wyrzutu «Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?» Nasza wiara przynosi chwałę Bogu i będzie nagrodzona: «Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną». Miejmy wiarę. Pozornie wydaje się, że Jezus śpi, a jest wręcz przeciwnie, w trudnej sytuacji jest najbliżej nas”. Panie, przymnóż nam wiary…

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…

Modlitwa wstawiennicza
Chwalebny Jezu, który mówiłeś: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczecie, a otworzą wam”, przez wstawiennictwo bł. Pawła Mannę proszę i błagam o łaskę, której gorąco pragnę … (wymieniamy prośbę). Panie Jezu, udziel mi tego daru przez wiarę, nadzieję i miłość, którą miał bł. Paweł Manna. Przez jego miłość do Eucharystii i nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny oraz wielką gorliwość misyjną prosimy o przyjście królestwa Bożego na całym świecie.

Do odmawiania każdego dnia nowenny:
Ojcze  nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu


Dzień Drugi

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego…
K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa
Boże wielki i miłosierny,
który dałeś Kościołowi
błogosławionego Pawła Mannę,
apostoła Ewangelii
i orędownika jedności Kościoła,
przez jego wstawiennictwo
umocnij naszą wiarę
i spraw, abyśmy działali w miłości.
Pomnóż liczbę misjonarzy i uświęć ich,
by cała ziemia wielbiła i wychwalała Ciebie
na wieki wieków. Amen.

Rozważanie: Nadzieja
O Jezu, nasz Panie i Zbawicielu, daj mi odwagę, siłę i nadzieję, jaką dawałeś bł. Pawłowi Mannie, który powiedział: „Moim jedynym pragnieniem jest moje własne uświęcenie i nawrócenie wielu dusz. Nie mam innego marzenia prócz tego, jestem więc głęboko przekonany, że Pan Bóg nie odmówi mi pomocy. On, który rozpoczął to dzieło, na pewno je dokończy. Jestem w Jego rękach, niech się stanie według Jego Boskiej woli. Zawsze będę Go błogosławił… Mój Boże i Ojcze, ufam Tobie, nie opuszczaj mnie. Kocham Ciebie nade wszystko. Uczyń mnie Twoim”.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…

Modlitwa wstawiennicza
Chwalebny Jezu, który mówiłeś: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczecie, a otworzą wam”, przez wstawiennictwo bł. Pawła Manny proszę i błagam o łaskę, której gorąco pragnę … Panie Jezu, udziel mi tego daru przez wiarę, nadzieję i miłość, którą miał bł. Paweł Manna. Przez jego miłość do Eucharystii i nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny oraz wielką gorliwość misyjną prosimy o przyjście królestwa Bożego na całym świecie.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu


Dzień Trzeci

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego...
K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa
Boże wielki i miłosierny,
który dałeś Kościołowi
błogosławionego Pawła Mannę,
apostoła Ewangelii
i orędownika jedności Kościoła,
przez jego wstawiennictwo
umocnij naszą wiarę i spraw, abyśmy działali w miłości.
Pomnóż liczbę misjonarzy i uświęć ich,
by cała ziemia wielbiła i wychwalała Ciebie
na wieki wieków. Amen

Rozważanie: Miłość
O Jezu, nasz Panie i Zbawicielu, św. Paweł Apostoł mówił, że ten kto kocha, jest cierpliwy i hojny, szanuje innych i wszystko przebacza, daj także mnie wielką miłość, jaką dałeś bł. Pawłowi Mannie, który powiedział: „Jeżeli powinniśmy być dobrzy i pełni miłości wobec naszych braci, to tym bardziej powinniśmy z miłością odnosić się do chorych. Bądźmy misjonarzami Krzyża i nadajmy sens każdemu cierpieniu. Nie okazujmy, jeśli to możliwe, swojego bólu i nie zasmucajmy innych narzekaniem”.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…

Modlitwa wstawiennicza
Chwalebny Jezu, który mówiłeś: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczecie, a otworzą wam”, przez wstawiennictwo bł. Pawła Mannę proszę i błagam o łaskę, której gorąco pragnę … Panie Jezu, udziel mi tego daru przez wiarę, nadzieję i miłość, którą miał bł. Paweł Manna. Przez jego miłość do Eucharystii i nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny oraz wielką gorliwość misyjną prosimy o przyjście królestwa Bożego na całym świecie.

Ojcze  nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

Dzień Czwarty

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego…
K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa
Boże wielki i miłosierny,
który dałeś Kościołowi
błogosławionego Pawła Mannę,
apostoła Ewangelii
i orędownika jedności Kościoła,
przez jego wstawiennictwo
umocnij naszą wiarę
i spraw, abyśmy działali w miłości.
Pomnóż liczbę misjonarzy i uświęć ich,
by cała ziemia wielbiła i wychwalała Ciebie
na wieki wieków. Amen.

Rozważanie: Roztropność
O Jezu, nasz Panie i Zbawicielu, który jesteś łagodny i pokornego serca, naucz mnie być roztropnym, tak jak radził bł. Paweł Manna: „Nie pozwólmy, by umknęła nam jakakolwiek okazja do czynienia dobra duszom… W postępowaniu wobec wszystkich niech będzie siła i łagodność. Kto umie zachować proporcję miedzy tymi cechami, zapanuje nad sytuacją i zdobędzie dusze. Tylko i wyłącznie dobroć jest rozumiana. Sama siła trzyma na dystans osoby i prowadzi do osamotnienia. Jednak z umiarkowaną stanowczością, opartą na dobroci, można osiągnąć więcej niż się spodziewamy”.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…

Modlitwa wstawiennicza
Chwalebny Jezu, który mówiłeś: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczecie, a otworzą wam”, przez wstawiennictwo bł. Pawła Mannę proszę i błagam o łaskę, której gorąco pragnę… Panie Jezu, udziel mi tego daru przez wiarę, nadzieję i miłość, którą miał bł. Paweł Manna. Przez jego miłość do Eucharystii i nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny oraz wielką gorliwość misyjną prosimy o przyjście królestwa Bożego na całym świecie.

Ojcze  nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

Dzień Piąty

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa
Boże wielki i miłosierny,
który dałeś Kościołowi
błogosławionego Pawła Mannę,
apostoła Ewangelii
i orędownika jedności Kościoła,
przez jego wstawiennictwo
umocnij naszą wiarę
i spraw, abyśmy działali w miłości.
Pomnóż liczbę misjonarzy i uświęć ich,
by cała ziemia wielbiła i wychwalała Ciebie
na wieki wieków. Amen.

Rozważanie: Sprawiedliwość
O Jezu, nasz Panie i Zbawicielu, jestem słaby i nie umiem szanować dobroci innych. Spraw, abym zawsze żył cnotą sprawiedliwości i w sercu miał uczucia bł. Pawła Manny, który mówił: „Bądźcie zawsze sprawiedliwi w relacji z niechrześcijanami, aby lepiej ich poznać i uzyskać zaufanie”.

Chwała Ojcu i Synowi  i Duchowi Świętemu…

Modlitwa wstawiennicza
Chwalebny Jezu, który mówiłeś: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczecie, a otworzą wam”, przez wstawiennictwo bł. Pawła Mannę proszę i błagam o łaskę, której gorąco pragnę … Panie Jezu, udziel mi tego daru przez wiarę, nadzieję i miłość, którą miał bł. Paweł Manna. Przez jego miłość do Eucharystii i nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny oraz wielką gorliwość misyjną prosimy o przyjście królestwa Bożego na całym świecie.

Ojcze  nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu


Dzień Szósty  

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa
Boże wielki i miłosierny,
który dałeś Kościołowi
błogosławionego Pawła Mannę,
apostoła Ewangelii
i orędownika jedności Kościoła,
przez jego wstawiennictwo
umocnij  naszą wiarę
i spraw, abyśmy działali w miłości.
Pomnóż liczbę misjonarzy i uświęć ich,
by cała ziemia wielbiła i wychwalała Ciebie
na wieki wieków. Amen.

Rozważanie: Wytrwałość
O Jezu, nasz Panie i Zbawicielu, święci, mocą Twojej łaski, wytrwale nieśli krzyż, choć był bardzo ciężki. Proszę Cię o wytrwałość, podobnie jak prosił o nią bł. Paweł Manna: „O mój Jezu, wiem, że od wytrwania w powołaniu zależy zbawienie mojej duszy, a także wielu innych dusz, które będą zbawione przez moją pracę apostolską. Błagam pokornie, żebym zawsze kochał powołanie misyjne, które dostałem od Ciebie i bym z wiarą przeżywał czas próby. Spraw, żebym walczył z pokusami i swoimi słabościami do ostatniego dnia mojego życia i z apostolskim zapałem wypełniał Twoja wolę”.   

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…

Modlitwa wstawiennicza
Chwalebny Jezu, który mówiłeś: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczecie, a otworzą wam”, przez wstawiennictwo bł. Pawła Manny proszę i błagam o łaskę, której gorąco pragnę… Panie Jezu, udziel mi tego daru przez wiarę, nadzieję i miłość, którą miał bł. Paweł Manna. Przez jego miłość do Eucharystii i nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny oraz wielką gorliwość misyjną proszę o przyjście królestwa Bożego na całym świecie.

Ojcze  nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu


Dzień Siódmy

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa
Boże wielki i miłosierny,
który dałeś Kościołowi
błogosławionego Pawła Mannę,
apostoła Ewangelii
i orędownika jedności Kościoła,
przez jego wstawiennictwo,
umocnij naszą wiarę
i spraw, abyśmy działali w miłości.
Pomnóż liczbę misjonarzy i uświęć ich,
by cała ziemia wielbiła i wychwalała Ciebie
na wieki wieków. Amen.

Rozważanie: Powściągliwość
O Jezu, nasz Panie i Zbawicielu, pokusy pojawiają się w życiu tych, którzy idą za Tobą. Daj mi świętość, do jakiej doszedł bł. Paweł Manna, który powiedział: „Żeby osiągnąć świętość, musimy posiadać ducha ofiary. Wielka świętość realizuje się przez wierność w rzeczach małych. Żeby być wiernym, musimy stale podejmować umartwienie, ponieważ Jezus jest wspaniałomyślny, ale także wymagający. Jeżeli chcemy być naprawdę  świętymi, wpatrujmy się w boski wzór Jezusa. Jego świętość dokonała się przez ofiarowanie samego siebie na Krzyżu. Dlatego nie miejmy iluzji: nasz proces uświęcenia też wiąże się z bolesnym odrywaniem od stworzeń i samego siebie”.

Chwała Ojcu i Synowi  i Duchowi Świętemu…

Modlitwa wstawiennicza
Chwalebny Jezu, który mówiłeś: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczecie, a otworzą wam”, przez wstawiennictwo bł. Pawła Mannę proszę i błagam o łaskę, której gorąco pragnę… Panie Jezu, udziel mi tego daru przez wiarę, nadzieję i miłość, którą miał bł. Paweł Manna. Przez jego miłość do Eucharystii i nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny oraz wielką gorliwość misyjną prosimy o przyjście królestwa Bożego na całym świecie.

Ojcze  nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu


Dzień Ósmy

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa
Boże wielki i miłosierny,
który dałeś Kościołowi
błogosławionego Pawła Mannę,
apostoła Ewangelii
i orędownika jedności Kościoła,
przez jego wstawiennictwo,
umocnij  naszą wiarę
i spraw, abyśmy działali w miłości.
Pomnóż liczbę misjonarzy i uświęć ich,
by cała ziemia wielbiła i wychwalała Ciebie
na wieki wieków. Amen.

Rozważanie: Ubóstwo
O Jezu, nasz Panie i Zbawicielu, nie pozwól, aby Twoi  słudzy kochali dobra tego świata. „Całe życie Jezusa – mówił bł. Paweł Manna – jest nieustanną lekcją ubóstwa, odrzucenia dóbr tego świata. Jezus nauczał o ubóstwie od momentu narodzin aż do śmierci na krzyżu, a zwłaszcza w Kazaniu na górze, mówiąc «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie». Można powiedzieć, że Ewangelia jest księgą, która uczy wyrzekania się dóbr ziemskich i cenienia dóbr niebieskich”.

Chwała Ojcu i Synowi  i Duchowi Świętemu…

Modlitwa wstawiennicza
Chwalebny Jezu, który mówiłeś: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczecie, a otworzą wam”, przez wstawiennictwo bł. Pawła Mannę proszę i błagam o łaskę, której gorąco pragnę… Panie Jezu, udziel mi tego daru przez wiarę, nadzieję i miłość, którą miał bł. Paweł Manna. Przez jego miłość do Eucharystii i nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny oraz wielką gorliwość misyjną prosimy o przyjście królestwa Bożego na całym świecie.

Ojcze  nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu


Dzień Dziewiąty

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa
Boże wielki i miłosierny,
który dałeś Kościołowi
błogosławionego Pawła Mannę,
apostoła Ewangelii
i orędownika jedności Kościoła,
przez jego wstawiennictwo,
umocnij naszą wiarę
i spraw, abyśmy działali w miłości.
Pomnóż liczbę misjonarzy i uświęć ich,
by cała ziemia wielbiła i wychwalała Ciebie
na wieki wieków. Amen.

Rozważanie: Modlitwa
O Jezu, nasz Panie i Zbawicielu, moje pragnienie doskonałości wypływa z modlitwy, przez którą wchodzę w komunię z Tobą. „Modlitwa – mówił bł. Paweł Manna – jest rozmową duszy z Bogiem, bardziej słuchaniem Go niż mówieniem do Niego. Głównym podmiotem modlitwy jest Pan Jezus, Jego osoba, miłość i dzieło zbawienia. Jej celem jest wzniesienie duszy ku Bogu i zjednoczenie z Nim, jedynym dobrem i świętością. I jak czytamy w Ewangelii, powinniśmy się zawsze modlić i nigdy nie ustawać, by otrzymać potrzebne łaski”.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…

Modlitwa wstawiennicza
Chwalebny Jezu, który mówiłeś: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczecie, a otworzą wam”, przez wstawiennictwo bł. Pawła Mannę proszę i błagam o łaskę, której gorąco pragnę… Panie Jezu, udziel mi tego daru przez wiarę, nadzieję i miłość, którą miał bł. Paweł Manna. Przez jego miłość do Eucharystii i nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny oraz wielką gorliwość misyjną prosimy o przyjście królestwa Bożego na całym świecie.

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM