Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

  1. Pieśń na wejście:  Boże, obdarz Kościół Twój

 

  1. Komentarz:

W miesiącu listopadzie podejmujemy modlitwę za naszych bliskich zmarłych, prosząc Boga z ufnością o łaskę nieba dla nich. Jednocześnie Ojciec Święty pragnie skierować naszą uwagę na tych,którzy są w drodze, ale jeszcze nie spotkali Jezusa Chrystusa, Światłości Narodów.To w trosce o nich Dobry Pasterz kieruje do Apostołów słowa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19). Ten misyjny nakaz wciąż podejmuje Kościół pielgrzymujący, na którego obliczu jaśnieje światłość
Chrystusa (KK 1),i wysyła misjonarzy głoszących Ewangelię, by światłość ta opromieniła wszystkie narody.

W to zadanie Kościoła powinien włączyć się każdy chrześcijanin, który autentycznie żyje wiarą w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. W Roku Wiary dzielenie się wiarą,naszym skarbem, z innymi ludźmi, zwłaszcza żyjącymi w ciemnościach pozbawionych światła Zmartwychwstałego, staje się koniecznością, wyzwaniem zakorzenionym w słowach Panaidźcie i bądźcie moimi świadkami.

Jeśli sami doceniamy wiarę jako łaskę daną nam od Pana, jako światło we wszystkich sprawach naszego życia, to tym hojniej będziemy się nią dzielić z innymi. Mimo że dzisiejszy świat zadaje pytania, czy głoszenie Jezusa ma sens, czy misje są jeszcze potrzebne, to każdy ochrzczony z przekonaniem powinien troszczyć się, by światło Jezusa dotarło na wszystkie kontynenty. Może to czynić na miarę swoich możliwości, korzystając między innymi ze środków, jakie proponują PDM w ramach współpracy misyjnej.

 

  1. Modlitwa:

Miłosierny Boże, nasz Ojcze, spraw, by Kościół pielgrzymujący, Mistyczne Ciało Chrystusa promieniował Jego światłem, pociągając ku Tobie mieszkańców całego świata i budząc w ich sercach wiarę, nadzieję i miłość. Amen.

 

  1. Fragment z Pisma Świętego: 2 Kor 4, 5-6

Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas - jako sługi wasze przez Jezusa. Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa.

 

  1. Modlitwa wiernych:

 Prośmy naszego Ojca w niebie, aby dał nam siłę i zapał do głoszenia Jego imienia aż po krańce ziemi.

 

1.Módlmy się za Kościół święty, aby z radością i odwagą głosił Dobrą Nowinę wszystkim narodom świata. Ciebie prosimy

 

2.Módlmy się za Ojca Świętego o wszelkie potrzebne łaski, aby gorliwie służył i przewodził wszystkim wiernym. Ciebie prosimy

 

3.Módlmy się za wszystkich misjonarzy, aby głosili Słowo Chrystusa z pokorą i z zapałem. Ciebie prosimy

 

4.Módlmy się za wszystkich, którzy nie znają nauki Jezusa, aby Miłosierny Bóg otworzył ich serca na światło Ewangelii. Ciebie prosimy

  1. Módlmy się za misjonarki i misjonarzy, którzy odeszli do Pana, aby zastali otwarte bramy niebios. Ciebie prosimy
  2. Módlmy się za nas tu zgromadzonych,abyśmy czerpali siłę od samego Chrystusa, który obiecał zostać z nami aż do końca świata. Ciebie prosimy

Wszechmogący Boże, Ty jesteś godzien wszelkiej chwały, prosimy Cię, wysłuchaj naszych pokornych modlitw i doprowadź wszystkich nie znających Chrystusa do poznania Jego nieskończonej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

  1. Adoracja

Jezu najsłodszy! Adorujemy Ciebie, obecnego pośród nas w Najświętszym Sakramencie. Kłaniamy się Tobie i oddajemy Ci chwałę. Tylko Ty jesteś Królem i Panem. Tylko Ty… Jezu! Z pokorą pragniemy zanurzyć się w Twojej miłości i światłości.

Panie, przyjmij nas skruszonych i małych. Przyjmij nas takimi, jacy jesteśmy. Oddajemy Tobie całych siebie.Wszystkie nasze myśli i uczucia zostawiamy Tobie. Prosimy Cię Panie, wypełnij nas swoją obecnością, a nasze serca i umysły Twoim światłem, na które czekają ludy i narody. Wlej w nasze dusze życiodajną wodę, abyśmy więcej nie pragnęli. Zanurz nas wszystkich w swoim przeogromnym miłosierdziu.

Mamy odwagę prosić Cię o łaskę świętości. Udajemy się do Ciebie, ponieważ pierwszym źródłem świętości jesteś Ty sam. Mówisz do nas: „Bądźcie świętymi, jak Ja jestem święty”. Prosimy Cię Boże o pragnienie świętości. Pragniemy być świętymi, abyśmy zjednoczeni z Tobą pełnili Twoją świętą wolę, głosząc Ewangelię we wszystkich zakątkach ziemi.

 

Panie Jezu, pragniemy Ci podziękować za Kościół, Twoje Mistyczne Ciało, przez posługę, którego nasi braci z wszystkich kontynentów otrzymują światło życia wiecznego.

 

Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że przyszedłeś na ziemię jako światłość świata. Dziękujemy Ci, Panie...

 

Dziękujemy Ci, Jezu, za dar wiary, która pozwala nam spostrzegać Ciebie w każdym wydarzeniu.Dziękujemy Ci, Panie...

 

Dziękujemy Ci, Jezu, za nadzieję, która pozwala nam patrzeć na życie z radością. Dziękujemy Ci, Panie...

 

Dziękujemy Ci, Jezu, za miłość, którą nam dajesz poznać przez Krzyż. Dziękujemy Ci, Panie...

 

Dziękujemy Ci, Jezu, za Kościół, który założyłeś, by był „promiennym światłem narodów”.Dziękujemy Ci, Panie...

 

 Dziękujemy Ci, Jezu, za misjonarzy poświęcających swoje życie dla głoszenia Twego Słowa.Dziękujemy Ci, Panie...

 

Pieśń: Dzięki o Panie.

 

Chcemy także przepraszać Cię Panie za każdy czyn, który nas oddalił od Ciebie.

   Przepraszamy Cię, Panie, za to, że nie potrafimy Ciebie kochać całym sercem.Przepraszamy Cię, Panie...

Przepraszamy Cię, Panie, za nasz egoizm, za to, że często myślimy tylko o sobie.Przepraszamy Cię, Panie...

Przepraszamy Cię, Panie, za brak wrażliwości na Twoje napomnienia. Przepraszamy Cię, Panie...

Przepraszamy Cię, Panie, za uleganie pokusie zniechęcenia. Przepraszamy Cię, Panie...

Przepraszamy Cię, Panie, za naruszanie Twoich przykazań. Przepraszamy Cię, Panie...

 Pieśń: Niech żyje Jezus

 

  1. Modlitwa przed błogosławieństwem:

Najlepszy Ojcze, naucz nas pokory i bojaźni Bożej, łaskawości i czystości serca, cierpliwości i łagodności, miłosierdzia i miłości. Spraw, abyśmy byli gotowi do głoszenia Twojego Królestwa, w każdym miejscu na ziemi. Prosimy Ciebie o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

  1. Błogosławieństwo i pieśń na zakończenie: Idźcie na cały świat

 

Opracował kl. Piotr Wyrzykowski, WSD Legnica

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM