Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

1. Pieśń na wejście: Musimy siać


2. Komentarz:


    „Aby ludzie młodzi, powołani do naśladowania Chrystusa, byli gotowi głosić Ewangelię i dawać jej świadectwo po krańce ziemi” – tak brzmi Papieska Intencja Misyjna na miesiąc sierpień bieżącego roku. Jezus wzywa każdego człowieka, w tym też ludzi młodych, aby kroczyli za Nim. Różne są jednak drogi, które Bóg przeznacza dla nas. Wyboru życiowej ścieżki dokonują zwłaszcza ludzie młodzi i chcą oni ułożyć sobie życie według własnych przekonań i hierarchii wartości. Dlatego podczas tego nabożeństwa będziemy prosić za nich, aby dokonując życiowych wyborów odpowiadali jednocześnie na Chrystusowe wezwanie do głoszenia Ewangelii, niezależnie od tego, do jakiego stanu są powołani.
    Ojciec Święty Benedykt XVI ufa młodym i oczekuje, że będą odważnie świadczyć o tej „drogocennej perle” jaką jest ewangeliczne orędzie o niepojętej miłości Boga do każdego człowieka, na wszystkich kontynentach.


3. Modlitwa  (Kolekta z III niedzieli zwykłej)

 

    Wszechmogący, wieczny Boże, kieruj naszym życiem według swego upodobania, abyśmy w imię umiłowanego Syna Twojego mogli obfitować w dobre uczynki. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.


4. Fragmenty z Pisma Świętego: (1 Kor 9, 16-19)

 

    Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam.

 

(Pwt 10, 8-9)


    W tym czasie wybrał Pan pokolenie Lewiego do noszenia Arki Przymierza Pańskiego, by stali przy Panu, służyli Mu i błogosławili w Jego imieniu, [co dzieje się] aż do tego dnia. Dlatego Lewi nie ma działu ani dziedzictwa wśród swoich braci, gdyż dziedzictwem jego jest Pan, jak powiedział do niego Pan, Bóg twój. 


(chwila medytacji)


Pieśń: Posyłam was


5. Adoracja


Pieśń na wystawienie: Jezu, w Hostii utajony


(Chwila adoracji w ciszy
)


Litania misyjna (wydrukować dla każdego uczestnika):


    Maryja naśladowała Chrystusa i głosiła Jego Ewangelię w stopniu najwyższym. Jako Matka wiernie towarzyszyła Jezusowi od poczęcia, przez lata wzrastania i głoszenia królestwa Bożego ludziom, aż do śmierci. Za jej wstawiennictwem prośmy dobrego Boga za młodych ludzi z całego świata:


Kyrie eleison., Chryste eleison.
Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata Boże zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami
Święta Trójco jedyny Boże zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo pamiętaj o Afryce:
Święta Boża Rodzicielko pamiętaj o Kongo
Święta Panno nad Pannami pamiętaj o Ugandzie
Matko Chrystusowa pamiętaj o Etiopii
Matko Kościoła pamiętaj o Mozambiku
Matko łaski Bożej pamiętaj o Zambii
Matko najczystsza pamiętaj o Angoli
Matko niepokalana pamiętaj o Sudanie
Matko dziewicza pamiętaj o Czadzie
Matko nienaruszona pamiętaj o Egipcie
Matko najmilsza pamiętaj o Ruandzie
Matko przedziwna pamiętaj o Burgundii
Matko dobrej rady pamiętaj o Erytrei
Matko Stworzyciela pamiętaj o Kenii
Matko Zbawiciela pamiętaj o Oceanii:
Matko miłosierdzia pamiętaj o Timorze
Matko Afrykanów pamiętaj o Polinezji
Panno roztropna pamiętaj o Malezji
Panno czcigodna pamiętaj o Papui Nowej Gwinei
Panno wsławiona pamiętaj o Europie:
Panno można pamiętaj o Albanii
Panno łaskawa pamiętaj o Ukrainie
Panno wierna pamiętaj o Białorusi
Zwierciadło sprawiedliwości pamiętaj o Rosji
Stolico mądrości pamiętaj o Słowacji
Przyczyno naszej radości pamiętaj o Rumunii
Przybytku Ducha Świętego pamiętaj o Czechach
Przybytku chwalebny pamiętaj o Serbii
Przybytku sławny pobożności pamiętaj o Chorwacji
Różo Duchowna pamiętaj o Bośni
Wieżo Dawidowa pamiętaj o Polsce
Panno potężna przeciw złu pamiętaj o Ameryce:
Arko nowego przymierza pamiętaj o Nikaragui
Bramo niebieska pamiętaj o Kubie
Gwiazdo zaranna pamiętaj o Salwadorze
Uzdrowienie chorych pamiętaj o Peru
Pocieszycielko strapionych pamiętaj o Argentynie
Wspomożenie wiernych pamiętaj o Kolumbii
Królowo Aniołów pamiętaj o Ekwadorze
Królowo Patriarchów pamiętaj o Gwatemali
Królowo Proroków pamiętaj o Chile
Królowo Apostołów pamiętaj o Meksyku
Królowo Męczenników pamiętaj o Brazylii
Królowo Wyznawców pamiętaj o Azji:
Królowo Dziewic pamiętaj o Japonii
Królowo Wszystkich Świętych pamiętaj o Libanie
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta pamiętaj o Palestynie
Królowo wniebowzięta pamiętaj o Indiach
Królowo Różańca Świętego pamiętaj o Kazachstanie
Królowo pokoju pamiętaj o Chinach
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, usłysz krzyk oczekujących na Dobrą Nowinę o zbawieniu, który wznosi się z krańców ziemi, zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, daj nam nowe życie, daj nam zmartwychwstanie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, daj nam pokój, daj nam Twój pokój

    Boże, który pragniesz, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i poznali prawdę, prosimy Cię, poślij robotników na swoje żniwo i daj im dar głoszenia Twojego Słowa z pełną ufnością, aby Twoja nauka była szerzona i głoszona i aby wszystkie ludy poznały Ciebie, jedynego i prawdziwego Boga. A ten, którego Ty posłałeś, Jezus Chrystus, niech żyje i króluje na wieki. Amen.


Pieśń: Przyjdźcie do mnie wszyscy


6. Modlitwa przed błogosławieństwem
:


    Boże, Ty nas odnawiasz przez Najświętszy Sakrament, niech On napełni nasze serca słodyczą Twojej miłości i pomoże dążyć do niewypowiedzianych bogactw Twojego królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


7. Błogosławieństwo i  pieśń: na zakończenie
: Oto ja, poślij mnie


                                                                                  Opracował: kl. Dawid Grabowski OMI

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM