Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

1. Pieśń na wejście:  Serce wielkie nam daj  lub Oto ja, poślij mnie


2. Komentarz:


      Misja Kościoła, mimo że trwa już ponad dwa tysiące lat, nie może być zakończona ani w Europie, ani na żadnym innym kontynencie. Obecnie chrześcijaństwo na wszystkich kontynentach wezwane jest do odkrycia na nowo prawdy, że Chrystus żyjący w swoim Kościele i Jego Ewangelia jest jedynym prawdziwym źródłem nadziei dla wszystkich narodów. Tej ożywczej prawdy potrzebują zwłaszcza mieszkańcy starego kontynentu europejskiego, borykający się z wieloma poważnymi problemami. Jednym z największych jest sekularyzm, rozwijający się na niespotykaną dotąd skalę. Posługując się wszystkimi dostępnymi środkami, m.in. liberalnymi mediami, dokonał on znacznego spustoszenia w świadomości Europejczyków, prowadząc do głębokiego kryzysu wartości chrześcijańskich, a tym samym zakwestionowania fundamentów kultury europejskiej.
       Skutki sekularyzmu widoczne są w zmniejszającej się liczbie wiernych, jak też w spadku powołań. Dlatego Kościół w Europie stoi w obliczu naglącej potrzeby jeszcze głębszego zakorzenienia w Chrystusie i powrotu do pierwotnego radykalizmu ewangelicznego. Inaczej nie będzie mógł owocnie pełnić powierzonej mu ewangelizacyjnej misji wobec współczesnego tak bardzo zagubionego świata. Chrześcijanie starego kontynentu nie mogą w tym względzie odejść od swej historii.
       Na tej drodze odkrywania na nowo tożsamości chrześcijańskiej i ożywienia ewangelizacyjnego zapału szczególną rolę odgrywa Maryja, ukazana przez bł. Jana Pawła II jako nasza pomoc i ratunek. Papież zachęcał Kościół w Europie do dalszej kontemplacji Maryi i uznania, że jest Ona «po macierzyńsku obecna i uczestniczy w licznych i złożonych sprawach, których pełne jest dzisiaj życie jednostek, rodzin i narodów». W nieustannej walce dobra ze złem Matka Pana jest «Wspomożycielką ludu chrześcijańskiego, aby nie 'upadł', a w razie upadku, aby 'powstał'» (por. Jan Paweł II, Eclesia in Europa, 124).

3. Modlitwa:


Miłosierny Boże, który sprawiłeś, że w dzieje Europy wpisał się mocno i wrósł Twój Święty Kościół, nie dopuść, abyśmy utracili wiarę i odcięli się pod jakimkolwiek pozorem od naszych chrześcijańskich korzeni. Pokornie Cię prosimy, uczyń nas autentycznymi głosicielami Ewangelii nadziei i miłości wszędzie, gdzie zechcesz nas posłać. Amen 


4. Czytanie: z Apokalipsy św. Jana (2, 2-5) 


„Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość, i to że złych nie możesz znieść, i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i żeś ich znalazł kłamcami. Ty masz wytrwałość: i zniosłeś cierpienie dla imienia mego – niezmordowany. Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij!”


5. Zamiast modlitwy wiernych:

Maryjo, Matko nadziei,
bądź z nami na naszych drogach!
Naucz nas głosić Boga żywego;
pomóż nam dawać świadectwo Jezusowi,
jedynemu Zbawcy;
spraw, byśmy służyli bliźniemu,
otwierali się na potrzebujących,
wprowadzali pokój,
z zapałem budowali świat
bardziej sprawiedliwy;
wstawiaj się za nami,
którzy działamy w historii,
pewni, że plan Ojca się wypełni.
Jutrzenko nowego świata,
okaż się Matką nadziei i czuwaj nad nami!
Czuwaj nad Kościołem w Europie:
niech będzie odzwierciedleniem Ewangelii;
niech będzie autentycznym
miejscem komunii;
niech żyje swoją misją
głoszenia, celebracji i służby
Ewangelii nadziei
dla pokoju i radości wszystkich.
Królowo pokoju,
strzeż ludzkości trzeciego tysiąclecia!
Czuwaj nad wszystkimi chrześcijanami:
niech ufnie zdążają drogą jedności
jako zaczyn zgody na kontynencie.
Czuwaj nad młodzieżą,
nadzieją przyszłego świata;
niech wielkodusznie odpowiada
na wezwanie Jezusa.
Czuwaj nad ludźmi odpowiedzialnymi
za narody:
niech podejmują budowanie
wspólnego domu,
w którym szanować się będzie
godność i prawa każdego.
Maryjo, daj nam Jezusa!
Spraw, abyśmy za Nim szli i kochali Go!
On jest nadzieją Kościoła,
Europy i ludzkości.
                                                             (Jan Paweł II, Eclesia in Europa, 125).


      Wszechmogący Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na prośby swoich dzieci, które zanosimy przez wstawiennictwo naszej ukochanej Matki, Maryi. Napełnij nasze serca wielkim zapałem do głoszenia Twojej Ewangelii słowem i czynem, przez Chrystusa Pana naszego. Amen


6. Adoracja


Pieśń: Twemu Sercu cześć składamy lub  W kruszynie chleba Panie jesteś


      Panie Jezu obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, w miesiącu szczególnie poświęconym Twojemu Najświętszemu Sercu przychodzimy do Ciebie, by złożyć w nim palące problemy współczesnej Europy. Jest ona dotknięta i naznaczona sekularyzacją i wojującym ateizmem. Ty wiesz, jak łatwo utracić nadzieję i jak trudno wytrwać w wierze. Doświadczając tak wielkiego zalewu zła, trudno nie zwątpić w Twoją obietnicę, że „bramy piekielne […] nie przemogą” Kościoła. Mamy świadomość, jak łatwo ulec kuszącej i łudzącej atrakcyjności ulotnych dóbr tego świata. Dlatego prosimy Cię, Jezu: chcemy wierzyć, ale pomnóż naszą wiarę. Ufamy, ale umocnij nadzieję naszą. Kochamy, ale uczyń nasze serca według Serca Twego.
      Prosimy Cię, Panie Jezu, przebacz i wyzwól nas z letniości, skrusz mury naszego egoizmu, wygodnictwa i obojętności. Pomnóż w nas cnotę męstwa i spraw, byśmy uwierzyli, że bez Ciebie nic, ale z Tobą wszystko możemy uczynić, z Tobą możemy ocalić chrześcijańskie dziedzictwo Europy.
Panie Jezu, dziękujemy Ci za wielką i niepojętą Miłość Twojego Najświętszego Serca.


Będziemy powtarzać: Twemu Sercu cześć składamy


- Dziękujemy Ci, Jezu, że zawsze jesteś naszą niezawodną nadzieją, a zwłaszcza w próbach i trudnych doświadczeniach
- Dziękujemy Ci, Jezu, że nie patrząc na naszą słabość, ciągle chcesz nas posyłać jako głosicieli Ewangelii
- Dziękujemy Ci, Jezu, że niestrudzenie walczysz o nas i nie pozwalasz nam zagubić się w świecie zwodniczych i  przemijających dóbr
- Dziękujemy Ci, Jezu, za świadków głoszących Ewangelię, którzy dla Ciebie oddali  i wciąż oddają swoje życie w  różnych częściach świata
- (intencje własne)


Pieśń : Chwała, cześć


Będziemy powtarzać: Serce Jezusa cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami 


- Przepraszamy Cię, Jezu, że tak rzadko i tak powierzchownie zgłębiamy tajemnicę Twojego Najświętszego Serca,
- Przepraszamy Cię, Jezu, że tak mało naśladujemy Ciebie w Twojej cichości i pokorze wobec naszych bliźnich,
- Przepraszamy Cię, Jezu, za nasze serca tak mało podobne do Serca Twego, ponieważ zasklepione są w egoizmie, wygodnictwie i obojętności, nieczułe na rozliczne otaczające nas cierpienia
- Przepraszamy Cię Jezu, za nasz zbytni dobrobyt, przesyt i nadmiar, z którego tak trudno nam zrezygnować, by usłużyć Tobie w braciach
- Przepraszamy Cię, Jezu, za to, że często nie chcemy angażować się w problemy innych, by móc spokojnie żyć  
- Przepraszamy Cię, Jezu, za nasz tak bardzo raniący Twoje Najświętsze Serce brak ufności w Twoją Miłość
- (intencje własne)


Pieśń : Okaż mi Boże miłosierdzie


7. Modlitwa przed błogosławieństwem


      Panie Jezu, który przychodzisz do nas w tajemnicy Twojego Najświętszego Serca, aby obdarzyć nas swoją Miłością pomimo naszej niegodności, spraw, by Europa na nowo odkryła w Ewangelii nadzieję i była zdolna przekazywać ją innym kontynentom. Amen


Błogosławieństwo i pieśń na zakończenie: Świętemu Bogu śpiewaj cześć


                                                                                                              Opracowanie: pum

 

 

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM