Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

Modlitwy różne

 

 

 


MODLITWA ZA MISJONARZY

 

Boże,  który w sakramencie chrztu namaszczasz i posyłasz ochrzczonych by głosili Dobrą Nowinę o Życiu i Miłości aż po krańce ziemi, tak by każdy człowiek mógł odkryć bogactwo i wartość życia w Tobie, prosimy wesprzyj szczególną łaską wszystkich misjonarzy i misjonarki, aby - jako słudzy Życia - kochali, szanowali każdego człowieka i dążyli wytrwale do tego by w naszej epoce zapanowała cywilizacja Życia – owoc kultury Prawdy i Miłości.
 

 

AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ

   

O Maryjo,  od przeszło tysiąca lat naród polski przechowuje Skarb, którym jest Chrystus mieszkający w sercach ludzkich. My, synowie i córki tego narodu, chcemy Cię dziś prosić, abyś wzięła w swe niepokalane ręce i serce każdego z nas. Pomóż nam wsłuchiwać się w słowa naszego Mistrza, coraz lepiej je rozumieć i odpowiadać na nie z coraz żarliwszą miłością Boga i ludzi. Nasz Pan i Zbawiciel,  a Twój Syn, powiedział do swoich uczniów: Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi (Dz 1,8). Duch Święty, który zstąpił na uczniów modlących się w Wieczerniku, jako wypełnienie tej obietnicy, był przede wszystkim Duchem miłości. To ona sprawiła, że uczniowie rozeszli się aż po krańce ziemi.
    Wierzymy, że słowa te odnoszą się także do nas, uczniów Twojego Syna, którzy tworzą Kościół trzeciego tysiąclecia. Dlatego prosimy Cię dziś Maryjo, Matko pięknej miłości, wstawiaj się za nami u Ojca, aby mocą swego  Ducha rozniecał w nas i naszych braciach ogień apostolskiej gorliwości, troskę o zbawienie ludzi i szerzenie chwały Bożej na całej ziemi, abyśmy wiernie wypełnili nakaz misyjny Idźcie i nauczajcie wszystkie narody (Mt 28,19).
    Patrząc na przykład naszych poprzedników i na to, co uczynili oni w Kościele polskim na rzecz misji, w naszej słabości i nieudolności przychodzimy do Ciebie Królowo Apostołów. Weź w opiekę nasze misyjne koła, nasze seminaria i spraw, aby przygotowały świętych misjonarzy. Niech Kościół na ziemi polskiej, wydając przez wieki wspaniałe owoce, a dziś obdarzony silną wiarą i wieloma gorliwymi powołaniami kapłańskimi i zakonnymi, wielkodusznie dzieli się otrzymanym darem z ludźmi wszystkich ras, języków i narodów.
Tak nam dopomóż Maryjo, Matko nasza.

 

MODLITWA O DOBRY HUMOR (św. Tomasz More)

 

Zechciej mi dać świętą duszę, Panie.
Duszę, która ma stale na oku to, co jest dobre i czyste,
ażeby w obliczu grzechu nie wpadła w strach,
ale umiała znaleźć sposób przywrócenia wszystkim rzeczom należnego porządku.
Zechciej mi dać duszę, której obca jest nuda,
która nie zna szemrania, wzdychań, użaleń,
i nie pozwól, ażebym kłopotał się zbyt wiele
wokół tego panoszącego się czegoś, które nazywa się „ja”.
Panie, obdarz mnie zmysłem humoru.
Daj mi łaskę rozumienia się na żartach,
ażebym zaznał w życiu trochę szczęścia i innych mógł nim obdarzyć.
Amen.


MODLITWA Z BŁ. PAWŁEM MANNĄ


Boże, nasz Miłosierny Ojcze, Twoja zbawcza miłość obejmuje każdego człowieka. Dla jego zbawienia dałeś swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który w mocy Ducha Świętego ciągle posyła swój Kościół do narodów. Spraw, prosimy, byśmy za przykładem i z gorliwością bł. Pawła Manny wzbudzali w sercach wierzących pragnienie świadczenia  o Jezusie i Jego miłości, prawdziwą troskę o powołania misyjne oraz nowy zapał do prowadzenia formacji misyjnej kapłanów, wspólnot zakonnych i misyjnych animatorów.
Maryjo, Królowo Apostołów i Gwiazdo Ewangelizacji, zatroskani o rozkrzewianie wiary na całym świecie zawierzamy Tobie dzieło formacji i współpracy misyjnej Kościoła. Ufamy, że z Twoją pomocą będziemy ofiarnie i owocnie służyć dziełu ewangelizacji. Amen


MODLITWA SŁOWAMI BŁ. PAWŁA MANNY


Boże, Ty powierzyłeś naszym sercom i dłoniom dzieło głoszenia Ewangelii
Ty wiesz, że w pełni podejmiemy ten zbawienny zamysł, gdy wesprze nas Twoja  łaska.
Rozumiemy jak wielkiej świętości domaga się to nasze apostolskie powołanie, gdyż
w dziele głoszenia Chrystusa nie wystarczą programy, metody i siły ludzkie; potrzebna jest moc Boga.
Misje ad gentes – oto wielkie zadanie stojące przed współczesnym Kościołem: formować i wzniecać zapał misyjny to cel Papieskiej Unii Misyjnej.
Zatroskani o dzieło rozkrzewiania wiary przychodzimy do Jasnogórkiej Matki  Kościoła , aby powierzyć Jej harmonijną współpracę całego Kościoła, bez której nie dokona się dzieło ewangelizowania świata.


MODLITWA ŚW. JANA PAWŁA II ZA MISJE


Najukochańszy Panie nasz, Jezu Chryste, Który nas odkupiłeś za cenę przenajświętszej Krwi swojej, ogarnij miłosiernym wzrokiem biedna ludzkość, która w znacznej części jest jeszcze pogrążona w mrokach niewiary. Spraw, by cala ludzkość zajaśniała światłem prawdy. Poślij Panie apostołów Twojej Ewangelii, wspomagaj ich żarliwość, aby nie znający Chrystusa dostrzegli Jego miłość i za ich pośrednictwem weszli do Chrystusowej owczarni. Wspomagaj wysiłki wszystkich misjonarzy i misjonarek, niech ta służba prowadzi do prawdy i miłości. Oświeć błądzących i sprowadź ich do przystani prawdy i jedności. Przyspiesz, o Najukochańszy Zbawco zapowiedziane przez Ciebie Królestwo.
Obdarz misjonarzy zdrowiem, optymizmem i wiarą w sens poświęcenia i ofiary. Upadającym pod ciężarem krzyża daj moc do ochotnej i wielkodusznej służby. Pomagaj wszystkim pracownikom. Niech wielkim wysiłkiem kapłanów i Świeckich rośnie Twój Kościół, wielki świadek Twego Odkupienia. Amen.  


MODLITWA ŚW. JANA XXIII ZA MISJONARZY


Panie Jezu Chryste spojrzyj prosimy na swoich misjonarzy: kapłanów, braci, siostry i świeckich, którzy wszystko opuścili, aby dawać świadectwo Twemu słowu i Twojej miłości. Bądź im „tarczą potężną i podporą silną, ochroną przed gorącym wichrem i osłoną przed żarem południa, zabezpieczeniem przed potknięciem się i pomocą w upadku” (Syr 34, 16). Podnoś ich na duchu. Słowem i przykładem swoim oświecaj w przeciwnościach i niebezpieczeństwach. Niech im Panie towarzyszy sztandar Krzyża, ozdobiony Twoim wizerunkiem; w uciskach niech ich uczy ducha ofiary, w słabościach daje moc i pociechę, a we wszystkich trudnościach życia apostolskiego – światło i wytrwanie. Spraw, by razem ze wzrastającą rzesza wiernych wysławiali Ciebie, Panie, i składali dzięki Tobie, który ich odkupiłeś i chcesz doprowadzić do wiecznego zbawienia. Amen.  

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM