Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

 RÓŻANIEC MISYJNY

Uwaga!  Żeby muzyka odtwarzała się automatycznie, na tym samym nośniku danych, co prezentacja muszą być zapisane pliki muzyczne.

 

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM