Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

Misje a kultury
Jan Paweł II, omawiając proces wcielania Ewangelii w kultury narodów w encyklice Redemptoris missio, rozpoczyna od oczywistego, a jednocześnie bardzo znaczącego stwierdzenia, iż „prowadząc działalność misyjną wśród narodów, Kościół spotyka różne kultury i zostaje wciągnięty w proces inkulturacji” (RMis 52).

Dialog międzyreligijny i misje

Wielkie posłanie i przesłanie Boga, realizowane przez głosicieli Dobrej Nowiny, szanuje wolność człowieka. „Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? – pyta Jan Paweł II i odpowiada zarazem – Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny.

Dlaczego zatem misje?
W przełomowej dla misjologii encyklice Redemptoris missio Jan Paweł II wyraża swoje zdumienie, że po dwudziestu wiekach chrześcijaństwa większa część ludzkości nie zna jeszcze Chrystusa ani jego posłannictwa: „Liczba tych ludzi, którzy nie znają Chrystusa i nie należą do Kościoła, stale wzrasta, a od zakończenia Soboru niemal się podwoiła.

Jaki jest cel misji ad gentes?

Pytanie o uzasadnienie misji, na które staraliśmy się odpowiedzieć w poprzednim numerze „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne” łączy się ściśle z pytaniem o cele misji. Widoczne jest to także w pytaniach postawionych przez Jana Pawła II w Redemptoris missio: „Czy misje wśród niechrześcijan są jeszcze aktualne? Czyż nie zastąpił ich może dialog międzyreligijny?

Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne
ISSN 2083-5019

Organ prasowy Papieskiej Unii Misyjnej, wydawany w cyklu półrocznym

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Jarosław Różański
Zastępca Redaktora Naczelnego: ks. dr Tomasz Atłas
Członkowie redakcji: prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj OMI, ks. dr hab. Tomasz Szyszka SVD

Sekretarz redakcji: Mariola Krystecka

Korekta i redakcja: Joanna Przypolska

Skład: Krzysztof Kopania

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM