Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne
ISSN 2083-5019

Organ prasowy Papieskiej Unii Misyjnej, wydawany w cyklu półrocznym

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Jarosław Różański
Zastępca Redaktora Naczelnego: ks. dr Tomasz Atłas
Członkowie redakcji: prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj OMI, ks. dr hab. Tomasz Szyszka SVD

Sekretarz redakcji: Mariola Krystecka

Korekta i redakcja: Joanna Przypolska

Skład: Krzysztof Kopania

Rada Naukowa

ks. prof. dr hab. Leonard Fic,
ks. prof. dr hab. Jan Górski (UŚ),
ks. dr Franciszek Jabłoński,
dr Kinga Lendzion,
prof. dr hab. Piotr Nawrot SVD (UAM),
prof. UKSW dr hab. Leon Nieścior OMI,
prof. UWM dr hab. Jacek Pawlik SVD,
prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW),

Recenzenci
ks. dr hab. Piotr Piasecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
ks. dr hab. Paweł Zając (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
ks. dr hab. Andrzej Pietrzak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
ks. dr hab. Józef Urban (Uniwersytet Opolski)
ks. prof. Wojciech Kowal (Saint-Paul University, Ottawa, Kanada)
dr hab. Maciej Ząbek (Uniwersytet Warszawski)
ks. prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)
ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
dr hab. Katarzyna Flader (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. prof. UKSW dr hab. Józef Łupiński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Cisło (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

 

Dostęp do "starej strony" Lumen Gentium

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM