Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

 

Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne 
ISSN 2083-5019

Organ prasowy Papieskiej Unii Misyjnej, wydawany w cyklu półrocznym

  

 

REDAKCJA

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Jarosław Różański
Zastępca redaktora naczelnego: ks. dr Tomasz Atłas
Członkowie redakcji: prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj OMI, dr hab. Tomasz Szyszka SVD
Sekretarz redakcji: dr Mariola Krystecka
Korekta i redakcja: Joanna Przypolska 
Skład: Robert Szubierajski  

 Rada naukowa

ks. prof. UKSW dr hab. Leonard Fic
ks. prof. dr hab. Jan Górski (UŚ)
ks. dr hab. Franciszek Jabłoński
dr Kinga Lendzion (UKSW)
prof. dr hab. Piotr Nawrot SVD (UAM)
prof. UKSW dr hab. Leon Nieścior OMI
prof. UWM dr hab. Jacek Pawlik SVD (UWM)
prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW)

Recenzenci

ks. dr hab. Piotr Piasecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
ks. dr hab. Paweł Zając (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
ks. dr hab. Andrzej Pietrzak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
ks. dr hab. Józef Urban (Uniwersytet Opolski)
ks. prof. Wojciech Kowal (Saint-Paul University, Ottawa, Kanada)
dr hab. Maciej Ząbek (Uniwersytet Warszawski)
ks. prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)
ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. prof. UKSW dr hab. Józef Łupiński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Cisło (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Archiwum Lumen Gentium

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM