Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

WPROWADZENIE

W lipcu 2018 roku kard. Fernando Filoni, prefekt watykańskiej Kongregacji Ewangelizacji Narodów, po raz pierwszy w  życiu przybył na Jasną Górę w Częstochowie. Jego intencją było – jak zaznaczył – powierzenie Matce Bożej spraw misyjnych Kościoła i rozwoju wiary w świecie. „Mój pobyt tutaj ma pewną wizję. Będąc odpowiedzialnym za misje na całym świecie, stawiam sobie pytanie: jak Maryja może towarzyszyć misjonarzom i opiekować się misjami, w jaki sposób może pomagać misjom na całym świecie? Maryja jest pierwszą misjonarką, bo Ona zaniosła Jezusa do Elżbiety. I tak jak kiedyś do niej, tak dziś niesie Go wszystkim innym”. Kard. Fernando Filoni podkreślił, że ewangelizacja świata nie może się odbywać bez Maryi, która towarzyszyła Jezusowi w Jego rozwoju i rozeznaniu drogi. Tak samo i dzisiaj może pomóc młodym w odnalezieniu ich powołania misyjnego i towarzyszyć im w jego rozwoju i realizacji. Jednym z przewodnich tematów niniejszego numeru „Lumen Gentium” jest wyzwanie, które nam niesie Maryja – pierwsza misjonarka. Drugą zaś i zasadniczą część aktualnego numeru poświęciliśmy jubileuszowi 25-lecia Wydawnictwa Papieskich Dzieł Misyjnych „Missio- -Polonia”.

Chociaż bowiem współcześni młodzi ludzie nie wyobrażają sobie życia bez nowoczesnych środków społecznego przekazu (Internet, SMS-y, portale internetowe, blogi, Facebook, Twitter itp.), to jednak ta nowa rzeczywistość pojawiła się nieco ponad 25 lat temu. Przez ten czas – aż do dzisiaj – tradycyjne czasopiśmiennictwo i wydawnictwa książkowe miały i mają nadal swoje znaczenie nie tylko wśród starszego pokolenia. Wpisują się w tę tradycję także wydawnictwa „Missio- -Polonia”, pełniąc różnorodne funkcje: informacyjną (przekazywanie informacji związanych z misjami, z nauczaniem i działalnością Kościoła) ewangelizacyjną, pomocową (gromadzenie środków na rzecz misji i misjonarzy), budząc powołania misyjne, organizując grupy współpracy z misjami, czy też kształtując obraz misji i pozytywne postawy wobec nich u czytelników. Numer uzupełniają wspomnienia o zmarłych misjonarzach, recenzja oraz opisy ostatnich konferencji i wydarzeń misyjnych.

Prof. Jarosław Różański OMI

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM