Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

Papież Franciszek a misje

Oddając kolejny numer Lumen Gentium naszym Czytelnikom, pragniemy zachęcić do podążania misyjnymi szlakami papieża Franciszka. Przyzwyczajeni do pielgrzymek św. Jana Pawła II sprzed mniej więcej ćwierć wieku, przyglądając się podróżom papieża Franciszka, możemy zauważyć wielkie zmiany zachodzące w świecie, a więc również w Kościele misyjnym.


Jak dotąd papież Franciszek nie napisał jeszcze encykliki czy adhortacji misyjnej w dosłownym tego słowa znaczeniu, jednak jego programowa adhortacja Evangelii gaudium zawiera wiele wątków misyjnych i tak została przyjęta w wielu komentarzach. Szerzej pisze o tymo. Wojciech Kluj OMI, który ukazuje najpierw misyjną perspektywę adhortacji, a następnie jej postrzeganie w periodykach podejmujących problematykę z perspektywy misjologicznej.
Ojciec Tomasz Szyszka SVD w swoim tekście podkreśla najważniejsze aspekty duszpasterskie i misyjne związane z czterema pielgrzymkami papieża Franciszka do krajów Ameryki Łacińskiej w latach 2013-2016. Pozostając sobą, papież Franciszek stworzył własny styl spotkań z ludźmi. Niektóre symboliczne gesty i słowa obiegły niemal cały świat. Jako pielgrzym miłosierdzia spotykał się z biednymi, chorymi i wykluczonymi. Przedstawicielom władzy przypominał, że powinni pomagać tym, którzy są w trudnym położeniu. Biskupom i kapłanom wskazywał konieczność wzmocnienia tożsamości Kościoła i odważnego wychodzenia duszpasterskiego.
Pierwsza pielgrzymka papieża Franciszka do Afryki i jej znaczenie jest tematem tekstu napisanego przez o. Jarosława Różańskiego OMI.Pielgrzymka objęła Kenię, Ugandę i Republikę Środkowoafrykańską. Każdy z tych krajów ma swoją własną tożsamość kulturową, religijną i ekonomiczną. Nic więc dziwnego, że zgodnie ze swoim stylem Papież mówił o niesprawiedliwości ekonomicznej i społecznej i to zarównow wymiarze międzynarodowym, kontynentalnym, jak i krajowym. Papież nieustannie nawoływał do pokoju, pojednania i przebaczenia.
Pierwszą część obecnego numeru kończy bardzo szczegółowyi analityczny tekst autorstwa o. dra Marcina Wrzosa OMI. Ponieważ dziś coraz częściej Internet zastępuje zarówno prasę, radio, jak i telewizję, autor postanowił przyjrzeć się recepcji podróży misyjnych papieża Franciszka na głównych polskich portalach internetowych. Internet staje się coraz bardziej miejscem zamieszczania artykułów i publikacji, warto więc przyjrzeć się, jak w świeckich mediach funkcjonuje nie tylko pojęcie Kościoła i jego misji. Zostało to przeanalizowane w perspektywie pielgrzymek papieża Franciszka do krajów misyjnych.
W drugiej części publikujemy ciekawy tekst o. prof. Gianni Colzaniego poświęcony idei misyjnej o. Pawła Manny. Choć tekst ten pierwotnie został opublikowany piętnaście lat temu w „Omnis Terra”, okazuje się, że nic nie stracił na aktualności. Autor zwraca uwagę, że stale pisząc o zakładaniu nowych Kościołów, zbyt wiele miejsce poświęca się swojej roli albo zakładaniu nowych jednostek, np. zakonnych.
Ostatni tekst to homilia dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych wygłoszona w Niedzielę Misyjną (23 października 2016 r.)o tajemnicy Kościoła jako świadka Bożego i ludzkiego miłosierdzia.

 

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Wojciech Kluj OMI, Perspektywa misyjna adhortacji Evangelii gaudium
Tomasz Szyszka SVD, Papież Franciszek jako pielgrzym miłosierdzia i przewodnik wiary w Ameryce Łacińskiej
Jarosław Różański OMI, Pielgrzymowanie papieża Franciszka do Afryki
Marcin Wrzos OMI, Pielgrzymki misyjne papieża Franciszka w najważniejszych polskich portalach internetowych

DOKUMENTACJE

Gianni Colzani, Idea misyjna o. Pawła Manny
Ks. Tomasz Atłas, Kościół misyjny, świadek miłosierdzia

KRONIKI

Wydarzenia: VII – XII 2015 r.

 

Dołączone pliki:

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM