Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

JUBILEUSZ PAPIESKIEJ UNII MISYJNEJ

W bieżącym roku, dokładnie 30 października, minie sto lat od chwili, kiedy papież Benedykt XV zaaprobował Unię Misyjną Duchowieństwa. Rocznica ta jest szczególną okazją, aby wnikliwie spojrzeć na to dzieło, które w 1956 roku zostało podniesione do rangi papieskiego,i ze szczególną uwagą przeanalizować jego założenia i działalność. Aby jednak to studium przyniosło oczekiwane rezultaty, trzeba najpierw spojrzeć na bogactwo osobowości, ogrom misyjnego zaangażowania i niezwykle cenne przemyślenia bł. Pawła Manny, który stoi u początku dzisiejszej Papieskiej Unii Misyjnej.


Wspominając ojca Mannę z okazji 50-tej rocznicy PUM, papież Paweł VI pisał bowiem, że imię jej założyciela „zasługuje, aby być zapisane złotymi zgłoskami w annałach misyjnych”. Ta opinia nie powinna dziwić nikogo, kto prześledził dorobek o. Manny w zakresie animacjii formacji misyjnej oraz jego refleksję misjologiczną, która przez wielu wskazywana jest jako jeden z najważniejszych elementów, które złożyły się na misyjny wymiar soboru watykańskiego II. Czytając przecież jego Operarii autem pauci, Venga il Tuo Regno czy też Osservazioni sul metodo moderno di evangelizzazione ma się wrażenie, że główne myśli tych opracowań stanowią serce soborowych dekretów Ad Gentes oraz Unitatis et redintegratio, czy też deklaracji Nostra aetate. Jakże nie wspomnieć także listów ojca Manny do misjonarzy z PIME (Lettere circolari) oraz artykułów popularnonaukowych i popularyzatorskich, które zamieszczał w Le Missioni Cattoliche, czy też w założonych przez siebie Propaganda Missionaria i Italia Missionaria.

Przekazując Wam kolejny, jubileuszowy numer naszego czasopisma, zachęcamy, aby nie tylko zapoznać się z artykułami, zwłaszczao bł. Pawle Mannie i jego wspaniałym dziele – Papieskiej Unii Misyjnej. Przez ten numer Lumen Gentium zapraszamy również do osobistego, wnikliwego studium dorobku, jaki pozostawił o. Manna, a z którego wszyscy poprzez PUM korzystamy.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Ks. Jan Górski, Papieska Unia Misyjna
Gianni Colzani, Ojciec Paweł Manna – świadek misji
Gianni Colzani, Duchowość misyjna Guido Maria Confortiego – biskupa i misjonarza, pierwszego przewodniczącego Unii Misyjnej Duchowieństwa
Ferdinando Germani, Uniwersalizm misyjny ojca Pawła Manny
Ks. Tomasz Atłas, Wybrane wskazania dla misjonarzy w świetle Listów okólnych (1924-1934) bł. o. Pawła Manny
Gianni Colzani, Dzieło Pawła Manny – Unia Misyjna Duchowieństwa

DOKUMENTACJE

Ks. Tomasz Atłas, Dzieło misyjne Kościoła w świetle encykliki Laudato si’
Ks. Grzegorz Bachanek, Teologiczne problemy współczesnego kryzysu misji w ujęciu J. Ratizngera (Benedykta XVI)
Ks. Stanisław Urbański, Miłosierdzie Boże a świętość misjonarza w świetle św. Faustyny

KRONIKI

Wydarzenia: I – VI 2015 r.

 

Dołączone pliki:

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM