Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

Ukazał się pierwszy tegoroczny numer czasopisma Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne, a w nim prezentacja współczesnych świętych polskich misjonarzy i misjonarek.

 Kolejny numer półrocznika „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne” zawiera zbiór artykułów i opracowań, które pozwolą czytelnikom pochylić się nad nauczaniem Kościoła zawartym w Maximum illud oraz w Evangelii gaudium w nowej perspektywie.

  W najnowszym numerze Lumen Gentium 2/2019 prezentujemy refleksje na temat roli Ducha Świętego w dziele misyjnym i miejsca misji w życiu Kościoła. Pochylamy się także nad wzajemnymi relacjami Biblii i lokalnych kultur w kontekście ewangelizacji. Ze względu na jesienny Synod Biskupów poświęcony Amazonii nie mogło zabraknąć tematów związanych z tą częścią świata i różnymi wymiarami posługi misyjnej tam realizowanych.

  Pierwszy tegoroczny numer półrocznika Lumen Gentium poświęcony jest 50-leciu katedry misjologii na ATK/UKSW i prezentuje w dużej części jej bogaty dorobek. Uzupełniają go teksty o kierunkach rozwoju misjologii w innych ośrodkach akademickich w Polsce, a także refleksje o stanie misjologii na uniwersytetach papieskich w Rzymie i uniwersytetach w Niemczech.

W lipcu 2018 roku kard. Fernando Filoni, prefekt watykańskiej Kongregacji Ewangelizacji Narodów, po raz pierwszy w  życiu przybył na Jasną Górę w Częstochowie. Jego intencją było – jak zaznaczył – powierzenie Matce Bożej spraw misyjnych Kościoła i rozwoju wiary w świecie. 

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM