Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

  W najnowszym numerze Lumen Gentium 2/2019 prezentujemy refleksje na temat roli Ducha Świętego w dziele misyjnym i miejsca misji w życiu Kościoła. Pochylamy się także nad wzajemnymi relacjami Biblii i lokalnych kultur w kontekście ewangelizacji. Ze względu na jesienny Synod Biskupów poświęcony Amazonii nie mogło zabraknąć tematów związanych z tą częścią świata i różnymi wymiarami posługi misyjnej tam realizowanych.

  Pierwszy tegoroczny numer półrocznika Lumen Gentium poświęcony jest 50-leciu katedry misjologii na ATK/UKSW i prezentuje w dużej części jej bogaty dorobek. Uzupełniają go teksty o kierunkach rozwoju misjologii w innych ośrodkach akademickich w Polsce, a także refleksje o stanie misjologii na uniwersytetach papieskich w Rzymie i uniwersytetach w Niemczech.

Sobór Watykański II, który nazywamy przełomowym w  życiu Kościoła i nieustannie odwołujemy się do jego wskazań, ukazał szczególną misję i rolę świeckich. Podstawą było wskazanie na eklezjologię, w której punktem wyjścia jest sakrament chrztu oraz bierzmowania i ich owoce, a także powszechne powołanie do świętości (por. KDK 39). Na podkreślenie zasługują następujące słowa: „wszystko, co powiedziano o ludzie Bożym, stosuje się na równi do świeckich, zakonników i kleru, to jednak pewne rzeczy w sposób szczególny dotyczą świeckich – kobiet i mężczyzn – z racji ich stanu i posłannictwa” (KDK 30).

W lipcu 2018 roku kard. Fernando Filoni, prefekt watykańskiej Kongregacji Ewangelizacji Narodów, po raz pierwszy w  życiu przybył na Jasną Górę w Częstochowie. Jego intencją było – jak zaznaczył – powierzenie Matce Bożej spraw misyjnych Kościoła i rozwoju wiary w świecie. „Mój pobyt tutaj ma pewną wizję. Będąc odpowiedzialnym za misje na całym świecie, stawiam sobie pytanie: jak Maryja może towarzyszyć misjonarzom i opiekować się misjami, w jaki sposób może pomagać misjom na całym świecie?

Jest już w sprzedaży nowy numer naszego czasopisma „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne”, zatytułowany „Maryja – pierwsza misjonarka”. 

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM