Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

WPROWADZENIE

W lipcu 2018 roku kard. Fernando Filoni, prefekt watykańskiej Kongregacji Ewangelizacji Narodów, po raz pierwszy w  życiu przybył na Jasną Górę w Częstochowie. Jego intencją było – jak zaznaczył – powierzenie Matce Bożej spraw misyjnych Kościoła i rozwoju wiary w świecie. „Mój pobyt tutaj ma pewną wizję. Będąc odpowiedzialnym za misje na całym świecie, stawiam sobie pytanie: jak Maryja może towarzyszyć misjonarzom i opiekować się misjami, w jaki sposób może pomagać misjom na całym świecie?

Sobór Watykański II, który nazywamy przełomowym w  życiu Kościoła i nieustannie odwołujemy się do jego wskazań, ukazał szczególną misję i rolę świeckich. Podstawą było wskazanie na eklezjologię, w której punktem wyjścia jest sakrament chrztu oraz bierzmowania i ich owoce, a także powszechne powołanie do świętości (por. KDK 39). Na podkreślenie zasługują następujące słowa: „wszystko, co powiedziano o ludzie Bożym, stosuje się na równi do świeckich, zakonników i kleru, to jednak pewne rzeczy w sposób szczególny dotyczą świeckich – kobiet i mężczyzn – z racji ich stanu i posłannictwa” (KDK 30).

Kościół w Ameryce Łacińskiej a misje

„Powiedz biskupowi, że to Maryja Dziewica cię posyła i powtórz moje wielkie pragnienie, aby mieć w tym miejscu kościół” – usłyszał w 1531 r. Juan Diego, kiedy chciał wymówić się od misji, powierzonej mu podczas objawień. I rzeczywiście. W tym miejscu wyrósł kościół nie tylko ten materialny, w ciągu wieków coraz bardziej okazały, strzegący cudownego obrazu Pani z Guadalupe, ale przede wszystkim duchowy, indiański, mocno zakorzeniony w miejscowej tradycji.

Jest już w sprzedaży nowy numer naszego czasopisma „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne”, zatytułowany „Maryja – pierwsza misjonarka”. 

Papież Franciszek a misje

Oddając kolejny numer Lumen Gentium naszym Czytelnikom, pragniemy zachęcić do podążania misyjnymi szlakami papieża Franciszka. Przyzwyczajeni do pielgrzymek św. Jana Pawła II sprzed mniej więcej ćwierć wieku, przyglądając się podróżom papieża Franciszka, możemy zauważyć wielkie zmiany zachodzące w świecie, a więc również w Kościele misyjnym.

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM