Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

5 grudnia br., za pośrednictwem mediów, we wspólnej modlitwie i formacji misyjnej uczestniczyli członkowie i sympatycy Papieskiej Unii Misyjnej. W sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze reprezentowali ich trzej kapłani z dyrekcji krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych.

Dziś w liturgii Kościoła wspominamy św. Franciszka Ksawerego, patrona misji. To szczególnie ważne święto dla członków Papieskiej Unii Misyjnej, ponieważ jest to dzień duchowości misyjnej kapłanów.

Papieskie Dzieła Misyjne zapraszają do uczestnictwa on-line w sesji misjologicznej i czuwaniu modlitewnym na Jasnej Górze, które odbędą się 5 grudnia 2020 roku.

Misjonarka s. Dolores Zok ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego została nową przewodniczącą Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Wybrano ją podczas zebrania plenarnego Konferencji WPŻZZ, które odbyło się w Warszawie w dniach 6 i 7 października.

Sześćdziesiąt osiem lat temu (15 września 1952 r.) zmarł bł. o. Paweł Manna, założyciel Papieskiej Unii Misyjnej.

Pierwszy tegoroczny numer półrocznika Lumen Gentium poświęcony jest 50-leciu katedry misjologii na ATK/UKSW i prezentuje w dużej części jej bogaty dorobek. Uzupełniają go teksty o kierunkach rozwoju misjologii w innych ośrodkach akademickich w Polsce, a także refleksje o stanie misjologii na uniwersytetach papieskich w Rzymie i uniwersytetach w Niemczech – podkreśla we wprowadzeniu prof. Jarosław Różański OM, redaktor naczelny Lumen Gentium.

 Papieska Intencja Modlitewna: Módlmy się, aby doświadczający różnych form cierpienia przeżywali je w łączności z Jezusem.

W maju papież Franciszek zachęca nas, abyśmy pamiętali w modlitwie o diakonach.

Zapraszamy do wnikliwego studium kolejnego numeru naszego półrocznika. Prezentujemy w nim m.in. refleksje na temat roli Ducha Świętego w dziele misyjnym i miejsca misji w życiu Kościoła. Pochylamy się także nad wzajemnymi relacjami Biblii i lokalnych kultur w kontekście ewangelizacji. 

Do dyrekcji krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych napłynęły trzy prośby o kapłanów. Dwie z nich dotyczą posługi duszpasterskiej w obwodzie kaliningradzkim w Federacji Rosyjskiej, a jedna w archidiecezji mińsko-mohylewskiej na Białorusi. Wierni czekają tam na kapłana.

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM