Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

 Ukazał się pierwszy tegoroczny numer czasopisma Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne, a w nim prezentacja współczesnych świętych polskich misjonarzy i misjonarek.

Nie tracą na aktualności słowa papieża Jana Pawła II o świętych: „Czyż święci nie są po to, ażeby nas zawstydzać? Tak. Mogą być i po to” (Homilia z Mszy św. beatyfikacyjnej Karoliny Kózkówny, 10 czerwca 1987 r.). To świadkowie Zmartwychwstałego, którzy nie mogą zachować dla siebie tej radości, tego doświadczenia mistycznego. To swoje pragnienie zjednoczenia z Jezusem Chrystusem realizują w indywidualny sposób – przez męczeństwo, całkowite oddanie się Bogu, przez życie głęboką modlitwą, chrześcijańskie wychowanie dzieci.

Świadkowie wiary są nam dani przez Boga jako objawienie się Jego miłości w Jezusie Chrystusie. Są ważni, ponieważ w świecie nie ustaje zagorzała batalia o ludzkie serca, które potrzebują wzorca do naśladowania. Przypominają o tym nowi święci i świadkowie Kościoła misyjnego, bez których opowiadanie o miłości Boga do człowieka byłoby niepełne i ubogie. Dlatego na ten czas światłem dla narodów niech będą: o. Maksymilian Kolbe, Wanda Błeńska, Helena Kmieć, o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek, ks. Jan Czuba, o. Marian Żelazek i o. Jan Beyzym. W tych postaciach – reprezentantach świata misyjnego – realizują się słowa papieża Franciszka: „Podobnie jak Apostołowie i pierwsi chrześcijanie, także i my mówimy z pełnym przekonaniem: «Nie może­my nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli» (Dz 4, 20)”.

Fragment z Wprowadzenia do numeru ks. dra Macieja Będzińskiego, dyrektora krajowego PDM w Polsce

 

DOSTĘPNY JUŻ W SKLEPIKU MISSIO

 

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Dr Marek Wójtowicz SJ, Jan Beyzym SJ – sługa trędowatych

Dr Rafał Kwiatkowski OFM Conv, Działalność misyjna „ad gentes” o. Maksymiliana Kolbego w latach 1930-1936 w Japonii

Dorota Mazur, O. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek

Ks. dr Krzysztof Czermak, Męczeńska śmierć księdza Jana Czuby pieczęcią jego proegzystencji

Henryk Kałuża SVD, Sługa Boży o. Marian Żelazek SVD

Ks. dr hab. prof. Stanisław Cieślak SJ, Ks. kard. Adam Kozłowiecki SJ – z Dachau na misję do Afryki

Dr Katarzyna Anna Mich, Paradygmat duchowości obecności w misyjnej dynamice promocji ludzkiej działalności dr Wandy Błeńskiej

Dr Mirosław Stanek SDS, Helena Kmieć – wolontariuszka i patronka wolontariatu misyjnego

RECENZJE

Dr hab. Zdzisław Kupisiński SVD, Badacz i znawca religii przeszłości i doby współczesnej ks. prof. dr hab. Tadeusz Dajczer (1931-2009)

Mgr lic. Dorota Dzieńska, Zostaję na miejscu do końca (red. Krzysztof Czermak)

Dr Mariola Krystecka, Luca Bovio, Każdy kapłan jest z natury misjonarzem. Życie i myśl bł. Józefa Allamano

ŻYCIE DLA MISJI

Odznaczeni medalami „Benemerenti in Opere Evangelizationis” za zasługi w działalności misyjnej Kościoła

 

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM