Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

 

W lipcu papież Franciszek zaprasza nas do wspólnej modlitwy, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, ekonomicznych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji architektami dialogu i przyjaźni.

To wezwanie do przyjaźni i braterstwa wybrzmiewa mocno w encyklice papieża Franciszka Fratelli tutti. „Dialog między osobami różnych religii nie odbywa się wyłącznie ze względu na dyplomację, uprzejmość czy tolerancję – naucza papież – celem dialogu jest nawiązanie przyjaźni, pokoju i harmonii oraz dzielenie się wartościami i doświadczeniami duchowymi oraz moralnymi w duchu prawdy i miłości” (Fratelli tutti 271).

Wielu dyrektorów krajowych Papieskich Dzieł Misyjnych w Ameryce Południowej, Afryce, Azji, a także Australii i Oceanii obrało ten kierunek w swoich programach misyjnej animacji.

W marcu tego roku marokański rząd docenił polskiego franciszkanina o. Symeona Stacherę OFM, dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Maroku, za jego postawę i pracę w duchu dialogu i przyjaźni pomiędzy chrześcijanami i muzułmanami.

fot. arch. o. S. Stachera OFM, Maroko

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM