Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

 

W ostatnią sobotę maja siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi rozpoczęły na Jasnej Górze rok jubileuszowy stulecia obecności zgromadzenia w Polsce. Mszy św. na rozpoczęcie tego szczególnego czasu przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. W uroczystościach uczestniczył ks. dr Maciej Będziński, dyrektor krajowy PDM w Polsce. 

Siostra Janina Siedlecka, która przez 20 lat posługiwała w Chinach, wyraziła ogromną radość, że czas jubileuszu może rozpocząć z siostrami właśnie na Jasnej Górze. „Chcemy podziękować Maryi za to, że wyprasza nam potrzebne łaski, żebyśmy mogły kontynuować naszą misję”. Siostrę Janinę do zgromadzenia pociągnęła jego duchowość przejawiająca się w misyjności, duchu franciszkańskim, z wychodzeniem do ubogich oraz maryjność. „A Pierwszym Misjonarzem jest dla nas Jezus, którego adorujemy na kolanach i który daje nam siłę” – podkreśla misjonarka.

Natomiast s. Marzena Dzikowska, przełożona prowincjalna zgromadzenia, przypomniała, że wszędzie tam, gdzie siostry zakładają placówki misyjne, najpierw starają się o obecność Jezusa Eucharystycznego. W swych kaplicach – nawet tych najmniejszych, znajdujących się w mieszkaniach na przedmieściach miast, lepiankach czy barakach – siostry kontemplują i adorują Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Eucharystia i adoracja to źródła ich życia duchowego i misji ewangelizacyjnej.

Zgromadzenie Franciszkanek Misjonarek Maryi zostało założone w Indiach przez bł. Marię od Męki Pańskiej. Zatwierdził je papież Pius IX w roku 1877. Do Polski siostry przybyły w 1922 r. z Odessy, a swój pierwszy dom założyły w Łabuniach k. Zamościa. Obecnie ok. 6 tys. sióstr pochodzących z 79 narodowości pracuje w wielu krajach świata w bardzo zróżnicowanych środowiskach społeczno-kulturowych.

Papieskie Dzieła Misyjne cieszą się z bliskiej i owocnej współpracy z Franciszkankami Misjonarkami Maryi niemal od początku swego istnienia. Najbliżej zgromadzenie to było związane z Dziełem św. Piotra Apostoła, które powierzyła im jego założycielka Joanna Bigard. Równie wielki jest wkład sióstr w rozwój Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci i Papieskiej Unii Misyjnej.

W Polsce siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi zaangażowane są w misyjną animację PDM m.in. jako katechetki i opiekunki dziecięcych i młodzieżowych ognisk misyjnych, animatorki w duszpasterstwach akademickich, autorki misyjnych materiałów formacyjnych i liturgicznych, a także liderki i sprawne organizatorki misyjnych wydarzeń na szczeblu diecezjalnym. W Dyrekcji Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych z tego zgromadzenia pracowały m.in.: s. Krystyna Parafiniuk, s. dr Anna Miśkowiec i s. dr Anna Siudak, a obecnie s. Katarzyna Murawska.

 Mirosława Szymusik, Biuro Prasowe Jasnej Góry/PDM
fot. arch. Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi

 

 

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM