Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

  

Zagadnienie Jak mówić o misjach w duszpasterstwie było tematem wykładu on-line wygłoszonego przez ks. dr. Macieja Będzińskiego dla diakonów. W czwartkowym spotkaniu (18 marca br.) wzięli udział przyszli duszpasterze z diecezji lubelskiej, zamojsko-lubaczowskiej i dwóch przedstawicieli Zgromadzenia Księży Marianów. 

Dyrektor krajowy PDM rozmawiał z uczestnikami spotkania o misyjnej odpowiedzialności, a także o współczesnych metodach i narzędziach do misyjnej animacji w duszpasterstwie. Przedstawił też główne inicjatywy Papieskich Dzieł Misyjnych, m.in. coraz bardziej popularną inicjatywę Misyjny Bukiet, w którą włączają się diakoni z okazji święceń kapłańskich. Zachęcił również do pogłębiania duchowości misyjnej i misjologii.

 Misyjne zaangażowanie nie jest kwestią osobistych zainteresowań ani fakultatywnych zajęć, ale konsekwencją wiary – wyjaśnił ks. Będziński. Zachęcając słuchaczy do zgłębiania misjologii, przypomniał, że stanowi ona ważną część dogmatyki. Nie ma Kościoła bez misji, ponieważ są one wpisane w DNA Kościoła i są zadaniem każdego ochrzczonego.

 Spotkanie odbyło się w ramach wykładów z teologii pastoralnej dla diakonów. Inicjatorem zaproszenia był ks. Wojciech Rebeta, dyrektor diecezjalny PDM archidiec. lubelskiej, a koordynatorem spotkania – ks. Dariusz Lipiec, profesor KUL.

Była to pierwsza odpowiedź na apel Dyrekcji Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych skierowany do rektorów Wyższych Seminariów Duchownych w Polsce.

 

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM