Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

  

W środę, 24 lutego br. grono misjologów i redaktorów „Lumen Gentium. Zeszytów Misjologicznych” – pod przewodnictwem ks. prof. J. Różańskiego OMI z UKSW (red. naczelnego) i ks. dr. M. Będzińskiego, dyrektora krajowego PDM – połączyło umysły na wirtualnym spotkaniu. 

Z powodu ograniczeń pandemicznych nie było możliwe spotkać się przy jednym stole, lecz nie przeszkodziło to w pracach redakcji. Jedni w otoczeniu książek w swojej naukowej pracowni, inni w samochodzie (bezpiecznie zaparkowanym na poboczu drogi), a jeszcze inni przy biurkach w Papieskich Dziełach Misyjnych – pochylali się nad tematami do kolejnego numeru półrocznika.

Nowe Dyrektorium o katechizacji natchnęło redakcję do podjęcia motywów związanych z katechezą – czym ona była i jest w działalności misyjnej w Afryce, Ameryce Południowej i Azji? Czego moglibyśmy „pozazdrościć” wspólnotom Kościoła z XVI i XVII wieku? Po raz kolejny można się było przekonać, jak bardzo Kościół w czasie i przestrzeni jest różnorodny, a jednocześnie stały i spójny w tym, co najistotniejsze.

W drugim numerze 2021 zaplanowano artykuły naukowe o pracy tych, którzy troszczą się o formację katechetów i katechistów na misjach oraz inspirujące wątki historyczne.

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM