Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

 

W sobotę 16 stycznia br. przypada 149. rocznica urodzin błogosławionego Pawła Manny, założyciela Papieskiej Unii Misyjnej.

Ojciec Paweł Manna nie był teologiem, ale był „pasjonatem swojego powołania”, który „angażował się w posługę ze wszystkimi swoimi zdolnościami” (prof. G. Colzani). W jego twórczości i życiu odnajdują inspiracje wciąż nowe pokolenia kapłanów, osób konsekrowanych i animatorów świeckich. W niełatwych czasach przemian był otwarty, by dostrzegać i słuchać. Stał się gorliwym orędownikiem misyjnej współpracy wszystkich wierzących – każdej wspólnoty parafialnej i każdego ochrzczonego. Ta myśl, dziś tak oczywista, była wówczas „rewolucją”. Papież Jan XXIII nazwał bł. Mannę „nowym Kolumbem misyjnych przedsięwzięć”.

Misjonarz ten w szczególny sposób koncentrował się na budzeniu ducha misyjnego wśród kapłanów. Jego marzeniem było, aby każdy diecezjalny ksiądz odkrył powszechny i misyjny charakter swojego powołania i aby misyjna troska była u podstaw każdego wymiaru jego duszpasterskiej posługi. Założona przez niego w 1916 r. Unia Misyjna Duchowieństwa okazała się dla Kościoła ożywiającym darem.

Dzisiejsze wspomnienie jego urodzin może być okazją do tego, by sięgnąć po artykuł o. G. Colzaniego, który współczesnym językiem przedstawia myśli i motywacje tego genialnego organizatora i propagatora misyjnej współpracy Kościoła.

 

PUM

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM