Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

 Kolejny numer półrocznika „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne” zawiera zbiór artykułów i opracowań, które pozwolą czytelnikom pochylić się nad nauczaniem Kościoła zawartym w Maximum illud oraz w Evangelii gaudium w nowej perspektywie. To zestawienie umożliwi zrozumienie, dlaczego papież Franciszek zdecydował się na nowy „impuls” dla dzieła ewangelizacji i ustanowił Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, a także pokazuje misyjną troskę papieża Franciszka w kontekście innego, ważnego dokumentu – Redemptoris missio Jana Pawła II.

  Cenną lekturą będzie artykuł o personalistycznym wymiarze misjologii Jana Pawła II, a także refleksja nad ewangelizacją i odpowiedzialnością za przekazywanie wiary w nauczaniu biskupa Wacława Józefa Świerzawskiego. Dzięki ks. prof. Gianniemu Colzaniemu czytelnicy będą mieli szansę dogłębnie poznać myśl misjologiczną bł. o. Pawła Manny.

  W niniejszym numerze nie mogło zabraknąć opracowania na temat Eucharystii jako źródła chrześcijańskiego życia i misji Kościoła oraz refleksji na temat wolności religijnej i rozumienia jej zarówno w chrześcijaństwie, jak i w islamie.

  Profesor E. Sakowicz w swej recenzji zachęca do przeczytania studium religioznawczego o kulturze religijnej migrantów wietnamskich w Polsce, a prof. J. Różański – do zagłębienia się w lekturę najnowszej pozycji o komunikacji interkulturowej.

 Na podstawie Wprowadzenia do „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne” 2(179) 2020 ks. dra Tomasza Atłasa, dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych.

 

W bieżącym numerze:

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Ks. dr hab. Wojciech Kluj OMI, Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny (październik 2019). Od Maximum illud do Querida Amazonia.

Ks. dr Tomasz Atłas, Posługa i nauczanie papieża Franciszka w świetle encykliki Redemptoris Missio.

Ks. dr Maciej Będziński, Personalistyczna misjologia Jana Pawła II.

Ks. dr Marcin Dąbrowski, Współczesne nauczanie Kościoła katolickiego o islamie.

Ks. dr Grzegorz Potrzebowski, Ewangelizacja i odpowiedzialność za przekazywanie wiary w nauczaniu biskupa Wacława Świerzawskiego.

DOKUMENTACJE

Ks. dr Tomasz Herc, Eucharystia – źródło chrześcijańskiego życia i misji Kościoła.

Ks. prof. Gianni Colzani, Misja w centrum Kościoła. Wkład teologiczny o. Pawła Manny.

RECENZJE

Prof. Eugeniusz Sakowicz, Patrycja Staniszewska-Pobikrowska, Kultura religijna migrantów wietnamskich w Polsce.

Prof. Jarosław Różański OMI, Jacek J. Pawlik SVD, Ku nowej kulturze. Zmiany adaptacyjne.

KONFERENCJE I SYMPOZJA

Konferencja naukowa „Misyjne drogi świętości”.

 

 

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM