Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

   

„Każdy kapłan jest z natury misjonarzem. Życie i myśl bł. Józefa Allamano” – to tytuł najnowszej publikacji z cyklu Studia i Materiały Misjologiczne. Ojciec dr Luca Bovio IMC przedstawia w niej pogłębione studium życia i myśli założyciela Instytutu Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia (Consolata), który żył i działał w czasach misyjnego odrodzenia (1851-1926) i który przeżywał kapłaństwo z głęboką świadomością jego misyjnej natury.

Mimo upływu lat, przemian społeczno-kulturowych i rozwoju myśli teologiczno-pastoralnej, bł. Allamano pozostaje aktualny i niezwykle wymowny. „W XIX i na początku XX wieku teologia (…) była przytłoczona teologią moralną, moralizatorstwem, które często bywało niejednoznaczne, ciężkie, rozdrobnione przez kazuistykę, rozdzierane subtelnościami bezcelowych dyskusji – wyjaśnia autor – a Józef Allamano jawi się jako człowiek, który potrafi połączyć głębokie doświadczenie Boga z konkretnymi aspektami codzienności”. W codziennym życiu i posługiwaniu księdza diecezjalnego (nigdy nie zrezygnował z przynależności do diecezjalnego duchowieństwa) był doskonale otwarty na wymiar misyjny, gotowy do przyjęcia wyzwań teraźniejszości wraz z ich nieprzewidywalnością, nieustannie poszerzając horyzonty i własne przekonania. Jego postać może być bliska każdemu diecezjalnemu księdzu w Polsce.

Książka o. Bovio to pozycja potrzebna i aktualna, ponieważ ukazuje bł. Allamano jako kapłana, człowieka i duchowego ojca, jaki potrzebny jest współczesnemu światu. „Ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu…” – tymi słowami papież Franciszek ogłosił przed kilkoma dniami Rok św. Józefa, Oblubieńca Maryi i Opiekuna Jezusa. Te słowa są równie trafne w odniesieniu do życia i pedagogiki bł. Józefa Allamano! Głęboką duchowość misyjną, heroiczną wierność i niespotykaną wprost czułość i delikatność w przekazywaniu Ewangelii, jakie cechowały tego błogosławionego kapłana z Turynu, polscy czytelnicy mogli poznać już we wcześniejszej publikacji „Takimi bądźcie”. Tym razem o. Bovio, „duchowy syn” bł. Allamano, chce ukazać spójność życia i nauczania tego skromnego księdza w kontekście misyjności kapłaństwa. Znamienne jest, że tę misyjność włoski kapłan przeżywał tak głęboko nie pracując na misjach, lecz na polu misyjnej współpracy. Tym mocniej wybrzmiewa jego przykład, jak rozumiał misyjność kapłaństwa w duchu powszechności i jedności Kościoła.

Lektura tej publikacji szczególną radość przyniesie członkom i sympatykom Papieskiej Unii Misyjnej, którzy odnajdą w niej spójność z myślą i działaniem bł. o. Pawła Manny. Także u tego włoskiego kapłana całe nauczanie można sprowadzić do trzech krótkich, lecz niezwykle trafnych i mocno ze sobą powiązanych, haseł: „Wszyscy kapłani dla całego świata”, „świętość to miłość”, a „miłość to misje”.

Książka już w sprzedaży!

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM