Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

 

Dziś w liturgii Kościoła wspominamy św. Franciszka Ksawerego, patrona misji. To szczególnie ważne święto dla członków Papieskiej Unii Misyjnej, ponieważ jest to dzień duchowości misyjnej kapłanów.

Święty Franciszek Ksawery, patron dzisiejszego dnia, był współzałożycielem zakonu jezuitów i misjonarzem charakteryzującym się niezwykłą gorliwością, pobożnością i pokorą, całkowicie oddanym Kościołowi. Kapłan ten szczególną troskliwością darzył najuboższych i tych, którzy jeszcze nie poznali Jezusa Chrystusa. Z powodu jego żarliwości i odwagi w działalności misyjnej, określano go „Bożym Szaleńcem”.

  Na misjach spędził ponad dziesięć lat, głosząc Ewangelię w Indiach, na indonezyjskim archipelagu wysp Moluków i w Japonii. Marzył o ewangelizacji potężnego „Państwa Środka” – Chin, lecz nie doczekał realizacji tego marzenia. Zmarł w wieku 46 lat.

  Uroczystość św. Franciszka Ksawerego jest patronalnym świętem Papieskiej Unii Misyjnej. Na mocy dekretu Penitencjarii Apostolskiej z 12 grudnia 1979 r. członkowie PUM mogą z tej okazji uzyskać odpusty.

 MISYJNE CZUWANIA PUM NA JASNEJ GÓRZE

   Od lat dziewięćdziesiątych uroczystość św. Franciszka Ksawerego gromadzi księży, kleryków, siostry zakonne i świeckich animatorów misyjnych na ogólnopolskich całonocnych czuwaniach modlitewnych PUM na Jasnej Górze.

   W 1986 r. ks. Henryk Kowalski i ks. Wacław Kuflewski podjęli usilne starania, by rozpropagować ten dzień w naszym kraju jako patronalne święto Papieskiej Unii Misyjnej. Z okazji wspomnienia św. Franciszka Ksawerego ks. Roman Sadowski w 1990 r. zorganizował pierwsze ogólnopolskie czuwanie modlitewne na Jasnej Górze dla kapłanów i kleryków. Pięć lat później ks. Jan Górski rozbudował tę młodą tradycję modlitewnych spotkań o sympozjum misjologiczne, nawiązując do międzywojennych zjazdów Unii Misyjnej Duchowieństwa. Wkrótce potem do uczestnictwa w modlitewno-formacyjnych spotkaniach kapłanów i kleryków dołączają siostry zakonne i misyjni animatorzy świeccy. W nowym millenium czuwania modlitewne Papieskiej Unii Misyjnej na Jasnej Górze gromadzą już setki osób z całej Polski, jednocząc w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej przedstawicieli wszystkich środowisk misyjnych w Polsce.

   W tym roku, z powodu pandemii, patronalne święto Papieskiej Unii Misyjnej oraz zbliżające się czuwanie modlitewne PUM będziemy przeżywać na odległość, lecz w łączności  duchowej. Wszystkich zapraszamy do wysłuchania wykładów proponowanych przez Papieskie Dzieła Misyjne (fanpage FB Papieskie Dzieła Misyjne) w ramach sesji misjologicznej on-line oraz do wspólnej modlitwy za pośrednictwem mediów. W sobotę 5 grudnia podczas jasnogórskiego Apelu i różańcowego nabożeństwa misyjnego członków PUM, misjonarzy i misjonarki reprezentować będą ks. prał. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM oraz jego najbliżsi współpracownicy: o. Luca Bovio IMC i ks. Maciej Będziński.

 

FOT. M. KRYSTECKA, PDM

 

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM