Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

 Aktualna sytuacja w Polsce skłania do podjęcia wszelkich środków ostrożności. W trosce o zdrowie i życie ludzi, zwłaszcza starszych i chorych, dyrekcja krajowa Papieskich Dzieł Misyjnych w tym roku zaprasza wszystkich duszpasterzy, siostry zakonne i animatorów misyjnych do uczestnictwa w sesji misjologicznej i czuwaniu modlitewnym podczas ogólnopolskiego spotkania Papieskiej Unii Misyjnej na Jasnej Górze za pośrednictwem środków społecznego przekazu.

 SESJA MISJOLOGICZNA

W sobotę 5 grudnia w godzinach 16.00-18.00 na antenie Radia Jasna Góra oraz w mediach społecznościowych (facebook/Papieskie Dzieła Misyjne) zostaną udostępnione wykłady w ramach sesji misjologicznej:
- s. dr Judyty Pudełko PDDM, wykładowcy biblistyki na Papieskim Wydziale Teologicznym;
- ks. Zbigniewa Pawłowskiego SAC, wieloletniego misjonarza w Rwandzie;
- ks. dra Tomasza Atłasa, dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych;
- ks. dra Macieja Będzińskiego, sekretarza krajowego PDRW i PDPA;
- ks. dra Łukasza Bovio IMC, sekretarza krajowego PUM.

  W ŁĄCZNOŚCI MODLITEWNEJ

W tym samym dniu organizatorzy zapraszają do uczestnictwa on-line: 
- we Mszy św. o godzinie 13.30, która będzie sprawowana w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i transmitowana przez TV Trwam,
- w Apelu jasnogórskim i nabożeństwie różańcowym w godzinach 21.00-22.00.

 Apel jasnogórski (21.00) oraz misyjne nabożeństwo różańcowe (21.30) poprowadzą ks. Tomasz Atłas, ks. Maciej Będziński i ks. Łukasz Bovio IMC. W wydarzeniu tym można uczestniczyć za pośrednictwem strony internetowej Sanktuarium Jasnej Góry www.jasnagora.com lub Radia Maryja, Radia Jasna Góra i Radia Fiat.

 Ufamy, że zewnętrzne ograniczenia nie ostudzą zapału do pogłębiania duchowej formacji i modlitewnej łączności z Papieskimi Dziełami Misyjnymi, lecz będą impulsem do włączenia się w to wydarzenie jeszcze większej liczby osób – informują organizatorzy.

 lb/pum

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM