Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

Sześćdziesiąt osiem lat temu (15 września 1952 r.) zmarł bł. o. Paweł Manna, założyciel Papieskiej Unii Misyjnej.

 

Sześćdziesiąt osiem lat temu (15 września 1952 r.) zmarł bł. o. Paweł Manna, założyciel Papieskiej Unii Misyjnej. Gorliwy misjonarz i animator, uznany w Kościele za jednego z największych twórców ruchu misyjnego. Ubolewał nad obojętnością duchownych i wiernych wobec potrzeb dzieła misyjnego Kościoła. Lekarstwo na taki stan rzeczy upatrywał w ożywieniu ducha misyjnego wśród kapłanów. „Od księży zależy – pisał błogosławiony Manna – czy katolicy włączą się w sprawy misji”.

Podkreślał, że każde powołanie kapłańskie jest misyjne, a źródłem każdego misyjnego zaangażowania powinno być pragnienie świętości. W tym celu założył stowarzyszenie znane dziś jako Papieska Unia Misyjna.

 Boże, nasz Ojcze,
Ty ustanowiłeś Kościół Chrystusowy
powszechnym sakramentem zbawienia,
ześlij Ducha Świętego na tych,
których wybrałeś,
aby wzbudzali w Twoim Kościele
żarliwą miłość do misji.

Błogosław wszystkich,
którzy włączają się w posługę
Papieskiej Unii Misyjnej,
niech z nowym wciąż zapałem
prowadzą formację misyjną kapłanów,
wspólnot zakonnych i odpowiedzialnych
za dzieło duszpasterskie.

Spraw, by wierni zachęceni słowem
i świadectwem pasterzy
gorliwie współpracowali
w misyjnym dziele Kościoła
przez modlitwę, cierpienie, ofiarę
i troskę o powołania misyjne.

Maryjo Królowo Apostołów i misji,
umacniaj wszystkich,
którzy swe życie poświęcają
głoszeniu orędzia Ewangelii
i zaszczepianiu Kościoła w świecie.
Amen.

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM