Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

 W imieniu Siostry Ireny Karczewskiej FMM, przewodniczącej Komisji Misyjnej Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwie i dziękczynieniu za posługę Sióstr zakonnych w misyjnym dziele Kościoła. Spotykamy się 29 września b.r. o godz. 15.00 w kościele Sióstr Wizytek w Warszawie. Czekamy! Szczegóły w linku poniżej.

Modlitwa za Siostry Misjonarki

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM