Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, po raz 22 przeżywamy w Kościele Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony w 1997 roku przez ówczesnego Ojca Świętego Jana Pawła II . O. Gianni Colzani, włoski misjolog należący do Papieskiej Unii Misyjnej, przypomina nam, że każdy konsekrowany, niezależnie od charyzmatu zgromadzenia, jest Chrystusowym misjonarzem! Wszystkim osobom konsekrowanym życzymy dzisiaj bliskości Pana Jezusa, serca otwartego na potrzeby innych i żarliwego zapału misyjnego w głoszeniu Ewangelii. Dobrego świętowania!

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM