Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

11 grudnia bieżącego roku O. Luca Bovio, sekretarz krajowy Papieskiej Unii Misyjnej odwiedził kleryków z WSD diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Tak o tym spotkaniu piszą sami klerycy: "Dzisiaj w naszej wspólnocie przeżywaliśmy grudniowy dzień skupienia, który prowadził o. Luca Bovio IMC. Ojciec Luca przypomniał nam, że Kościół ze swej natury jest misyjny, przybliżył nam realia pracy misjonarskiej oraz dzieło Papieskiej Unii Misyjnej. Mówił, że bardzo ważne jest, aby pamiętać, że każdy kapłan powinien mieć misyjnego ducha". Cieszymy się, że coraz więcej kleryków zainteresowanych jest sprawami misji, przecież każdy z nas ochrzczonych ma być świadkiem Chrystusa, a kapłani są tymi, którzy bezpośrednio odpowiedzialni są za głoszenie Ewangelii na całym świecie.

Na stronie seminarium można zobaczyć więcej zdjęć z tego spotkania.

Dzień skupienia w seminarium

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM