Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

W święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego, obchodzony jest Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

Ojciec Święty, Jan Paweł II napisał już wiele lat temu:

"Życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa Pana, jest darem Boga Ojca udzielonym jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego. Dzięki profesji rad ewangelicznych charakterystyczne przymioty Jezusa dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo stają się w pewien swoisty i trwały sposób „widzialne” w świecie, a spojrzenie wiernych zwraca się ku tajemnicy Królestwa Bożego, które już jest obecne w historii, ale w pełni urzeczywistni się w niebie". (VC 1)

Wszystkim Drogim Siostrom, Braciom, Ojcom zakonnym oraz członkom Instytutów Świeckich składamy dzisiaj serdeczne życzenia. Bądźmy świadkami Chrystusa w świecie wszędzie tam dokąd Pan Jezus dzisiaj, w tym konkretnym dniu, nas posyła. Bądźmy misjonarzami i nieśmy przesłanie o Bożej Miłości, a Pan Bóg da siłę i każdego dnia obdarzy nową łaską!

 

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM