Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

Vincenzo Manna i Lorenza Ruggiero pobrali się 6 czerwca 1865 roku w Avellino. Mieli sześcioro dzieci, a piątym z kolei był urodzony 16 stycznia 1872 roku Paweł. Nikt wtedy nie przypuszczał, że ten niesłychanie żywy chłopak o niespokojnym temperamencie, wychowany w zamożnej, wykształconej i bardzo pobożnej rodzinie, odegra kiedyś tak ważną rolę w dziele misyjnym Kościoła.

Dzisiaj znamy go jako bł. ojca Pawła Mannę, wieloletniego misjonarza w Birmie, autora wielu książek o tematyce misji, redaktora naczelnego czasopism misyjnych, twórcę i przełożonego seminarium misyjnego i zgromadzenia (Papieski Instytut Misji Zagranicznych – PIME), a przede wszystkim jako założyciela Unii Misyjnej. O. Manna pragnął, aby wszyscy odkryli w sobie duchowość misyjną i wezwanie do jej realizacji w życiu. Pragnął, aby ta duchowość przeżywana była z niezwykłą otwartością serca i umysłu.

Szczególnie 16 stycznia, kiedy obchodzimy liturgiczne wspomnienie bł. Pawła Manny, prośmy dla nas wszystkich o serce wypełnione pragnieniem, by nieść Chrystusa innym, wspierać misjonarzy naszą modlitwą i ofiarowaniem codzienności, a także o to, byśmy byli misjonarzami wszędzie tam, gdzie dzisiaj Pan nas posyła.

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM