Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

Rozpoczął się październik. W tradycji Kościoła to miesiąc modlitwy różańcowej i miesiąc szczególnej pamięci o misjach i misjonarzach. Dobrze, że te dwie rzeczywistości się ze sobą łączą również w kalendarzu. Chyba nie trzeba nikomu przypominać, że ta sama osoba, świecka kobieta, Paulina Jaricot założyła zarówno Dzieło Rozkrzewiania Wiary jak i Żywy Różaniec. Więcej na ten temat można przeczytać na stronach Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Zachęcamy do modlitewnej pamięci o tych, którzy działają każdego dnia na "pierwszym froncie ewangelizacji". To dla nich i w ich intencji przeżywać będziemy 22 października kolejny Światowy Dzień Misyjny i cały następujący po nim Tydzień Misyjny. Pamiętajmy też, że wszyscy jesteśmy misjonarzami w swoich środowiskach. Mamy być świadkami Chrystusa wszędzie tam, gdzie dzisiaj Pan Bóg nas powołuje. Obudźmy się do misyjnego działania! Dobrego października!

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM