Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

Dziś przypada rocznica urodzin założyciela Unii Misyjnej, o. Pawła Manny. Misjonarz urodził się 16 stycznia, 148 lat temu, w Avellino we Włoszech.

„Wszyscy jesteśmy misjonarzami, przede wszystkim poprzez modlitwę” – podkreślał błogosławiony Paweł Manna, jeden z największych animatorów misyjnych XX wieku. Dziś w Kościele powszechnym rozpoczyna się NOWENNA do tego Błogosławionego.

 Około 400 osób wzięło udział w modlitewnym nocnym czuwaniu na Jasnej Górze z 7 na 8 grudnia 2019 roku. Czuwanie w intencji ewangelizacji świata, zorganizowane przez Papieską Unię Misyjną, zostało poprzedzone sesją misjologiczną. Celem spotkania było pogłębienie ducha misyjnego i oddanie macierzyńskiej opiece Maryi misyjnego dzieła Kościoła.
Część misjologiczną pod hasłem: „Z Maryją wyznajemy Chrystusa w Eucharystii” rozpoczęła Msza św. w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej pod przewodnictwem bp. Stanisława Salaterskiego z diec. tarnowskiej, który w homilii wskazał na Maryję jako wzór prawdziwego adorowania Jezusa w Eucharystii: „Od Niej uczmy się właściwej postawy, bowiem ona była pierwszym tabernakulum, spiesząc do św. Elżbiety, już wtedy zaczęła głosić Boże zbawienie światu. Cieszę się, że Papieska Unia Misyjna corocznie, organizując to spotkanie u stóp Matki Bożej, przypomina nam, aby nieść radość wiary innym, wspierać misjonarzy na pierwszej linii frontu.” – powiedział bp Salaterski.
Po Mszy św. zebrani w auli o. Augustyna Kordeckiego wysłuchali referatów o tematyce eucharystycznej. Sesję naukową otworzył dyrektor krajowy PDM ks. dr Tomasz Atłas, który podziękował przedstawicielom środowisk misyjnych w Polsce za zaangażowanie w obchody Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego: „Ten błogosławiony czas był odnowieniem i rozpaleniem zapału misyjnego, a także poszukiwaniem jeszcze większej motywacji do zaangażowania misyjnego” – powiedział dyrektor krajowy PDM.
O Eucharystii jako umocnieniu i posłaniu mówił ks. dr Tomasz Herc, liturgista, który podkreślił, że każdy ochrzczony ma swoje miejsce w Kościele misyjnym, a Eucharystia jako źródło i szczyt chrześcijańskiego życia umacnia w byciu uczniem-misjonarzem i jest posłaniem z Dobrą Nowiną aż na krańce świata.
Następnie administrator apostolski w zachodnim Kazachstanie, w Atyrau, ks. Dariusz Buras dał świadectwo o Kościele, w którym posługuje. „Miejscowi katolicy, których jest niewielu, bo ok. 600 osób praktykujących, zachowali wiarę, spotykając się jedynie w niewielkich wspólnotach bez kapłanów, cierpiąc prześladowania, aż do przyjazdu misjonarzy. To często oni uczą nas prawdziwej i prostej wiary, miłości do Boga i człowieka. Uczymy się od nich pokory i nadziei” – podkreślił ks. Buras.

 Ks. Tomasz Atłas i ks. Maciej Będziński podzielili się świadectwem tego, co zobaczyli i czego doświadczyli, odwiedzając misjonarzy we wspólnotach Kościoła w Gabonie i Tanzanii.
Po Apelu Jasnogórskim, któremu przewodniczył ks. Tomasz Atłas, rozpoczęło się całonocne czuwanie modlitewne.
Modlitwie różańcowej przed północą przewodniczyły róże Żywego Różańca z parafii Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim w diec. toruńskiej. Następnie adorację Najświętszego Sakramentu w duchu misyjnym poprowadzili klerycy ze zgromadzenia misjonarzy klaretynów. Odbyła się także prezentacja i świadectwa studentów Centrum Formacji Misyjnej, przygotowujących się do wyjazdu na misje.
Mszy św. o północy przewodniczył bp Jacek Kiciński CMF z diec. wrocławskiej, który powiedział, że „nie można lepiej wraz z Maryją trwać przy Chrystusie jak na Eucharystii”.
Po Mszy św. odbyło się nabożeństwo misyjne prowadzone przez siostry franciszkanki Misjonarki Maryi, ubogacone radosnym, pełnym entuzjazmu śpiewem.
W tym też czasie sekretarz krajowy Papieskiej Unii Misyjnej o. Luca Bovio IMC, który prowadził czuwanie, przyjął 4 nowych członków: 2 siostry zakonne, kleryka i osobę świecką.
Czuwanie zakończyło się o godz. 4 rano jutrznią i uroczystym zawierzeniem Pani Jasnogórskiej misyjnych spraw Kościoła w Polsce.
W spotkaniu na Jasnej Górze wzięli udział ci, którym bliskie są sprawy misji, a tysiące ludzi, zwłaszcza starszych i chorych, łączyło się duchowo.

mk/pdm

Zapraszamy do galerii zdjęć!

Galeria zdjęć PUM 2019

 

 

Czy pamiętacie, że już za tydzień rozpoczyna się Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny? Na naszych stronach internetowych i FB wciąż o tym przypominamy i pomagamy się przygotować na wszelkie możliwe sposoby! Do tego przygotowania dołącza się nasz półrocznik „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne”. Najnowszy numer nosi bardzo wymowny tytuł: „Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny”! A w numerze możemy przeczytać, przetłumaczoną na język polski, teologiczną część przewodnika, który na ten wyjątkowy miesiąc wydała Kongregacja Ewangelizacji Narodów. Dowiemy się z niego między innymi: kto i co jest fundamentem misji, jaka jest rola w misji Kościoła Papieskich Dzieł Misyjnych, świeckich, rodzin, konsekrowanych, różnych ruchów kościelnych, a także jakie znaczenie ma dla Kościoła dialog religii i kultur.

Ponadto w najnowszym numerze przypomnimy sobie, jakie są filary duchowości misyjnej według bł. o. Pawła Manny, założyciela naszej Unii Misyjnej, przeczytamy wspomnienie o śp. ks. Andrzeju Urbańskim SDS, wieloletnim misjonarzu w Tanzanii, oraz dowiemy się, co się działo w czasie styczniowej konferencji o dialogu Kościoła katolickiego z religiami i podczas czerwcowej Szkoły Animatorów Misyjnych.

Zapraszamy do lektury, bo warto! Nowy numer „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne” możesz zamówić w naszym sklepie MISSIO już za 8 złotych!

MJ/PDM

WPROWADZENIE

„Niech Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie intensywnym i owocnym czasem łaski, poprzez promowanie inicjatyw oraz nasilenie w  szczególności modlitwy – duszy wszelkiej misji, głoszenie Ewangelii, rozważania biblijne i  teologiczne na temat misji, dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego i konkretne działania współpracy i solidarności między Kościołami, aby obudził się entuzjazm misyjny i aby nigdy nas z niego nie okradziono”.

Takim stwierdzeniem papież Franciszek zakończył swój list, w którym ogłosił październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Dla redakcji „Lumen Gentium” stało się to impulsem do zaprezentowania na łamach czasopisma wszechstronnej działalności misyjnej. Takie holistyczne spojrzenie pozwala przekazać szeroko aspekt powszechności misji, zgodnie z  hasłem Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego „Ochrzczeni i posłani”.

Przeczytamy zatem w  bieżącym numerze między innymi o  formacji katechetycznej i fundamentach świadomości misyjnej u tych, którzy idąc do szkół muszą być pewni wszczepienia w misję Jezusa Chrystusa, o czym traktują artyk uły ks. dra Pawła Płaczka i ks. dra Macieja Będzińskiego. Dziś ogromnym wyzwaniem, o którym wspomina papież Franciszek, jest stała formacja odpowiedzialnych za głoszenie. I nie możemy czynić Kościoła misyjnym bez oddanych i świadomych   współpracowników.

O półwiecznej  półwiecznej działalności polskich fideidonistów w Zambii traktują artykuły o. prof. Jarosława Różańskiego, ks. dra Wojciecha Łapczyńskiego i ks. Krzysztofa Mroza. Oczywiście największą wartość naukową mają zestawienia danych oraz prawidłowo wyciągnięte wnioski końcowe, lecz w  działalności misyjnej wszystko ma prowadzić do Osoby. Wkład polskiego duchowieństwa diecezjalnego w  zambijskim Kościele jest zauważalny na polu eklezjalnym i administracyjnym. Polscy fideidoniści przyczynili się także do rozwoju zambijskiej edukacji i promocji zdrowia.

Pewnego rodzaju klamrą spinającą ten numer „Lumen Gentium” są artykuły ukazujące świadectwo życia jako podstawę budowania autorytetu Kościoła. Ewangelię bardziej głosi się życiem niż słowami, dlatego prezentujemy wkład św. Maksymiliana Marii Kolbego i dzieł duszpasterskich, jakie zostały zainicjowane w jego charyzmacie. Chcemy także przybliżyć wyjątkowe postaci zmarłych w  ostatnim czasie misjonarzy i misjologów: o. Konrada Kelera SVD i o. Józefa Glinki SVD. Wszechstronność i integralność dzieła misyjnego to osoby, wydarzenia i kontekst życia. Dlatego przedstawiamy je już dzisiaj, na kilka miesięcy przed Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym 2019, w kontekście jego hasła: „Ochrzczeni i posłani”.

Ks. dr Maciej Będziński

Ile jest sióstr zakonnych na świecie? Podobno tego nie wie nawet sam papież, a i Duch Święty ma z tym problemy…
Wiele z nich zjawiło się w Niepokalanowie, gdzie od 5 do 7 kwietnia 2019 r. miała miejsce Misyjna Sesja Formacyjna Sióstr Zakonnych. Na zaproszenie s. Ireny Karczewskiej FMM oraz całej komisji misyjnej przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, ponad 90 sióstr z różnych rodzin zakonnych przyjechało, aby wspólnie modlić się za misje i misjonarzy, ożywić w sobie ducha misyjnego, formować się misyjnie oraz przygotować siebie i swoje zgromadzenie na wyjątkowy tegoroczny październik, czyli Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Dlatego też temat spotkania brzmiał: „Ochrzczeni i posłani”.

W piątkowe popołudnie, po krótkim zapoznaniu, zawiązaniu wspólnoty i odkrywaniu pozytywnych cech charakteru związanych z imieniem, spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w kaplicy św. Maksymiliana. Przez cały czas siostrom towarzyszył bp Józef Szamocki, aktualnie biskup pomocniczy diecezji toruńskiej, a wcześniej wieloletni misjonarz w Zambii. W czasie Mszy św. ksiądz biskup mówił o celach i sensie NMM, podkreślając szczególnie znaczenie osobistej formacji i przylgnięcia do Chrystusa. Mszę św. koncelebrował ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA, który następnie, w czasie pierwszego wykładu przedstawił ideę NMM i oczekiwania papieża Franciszka. Zaprezentował także przygotowane materiały i wydarzenia zaplanowane przez dyrekcję krajową PDM. W drugiej części tego spotkania s. Monika Juszka RMI, z sekretariatu PUM, podała kilka konkretnych propozycji i pomysłów na to, jak umisyjnić wspólnoty zakonne, szczególnie w kontekście NMM. Wieczorem, idąc wokół bazyliki, rozważaliśmy stacje Drogi Krzyżowej, modląc się za misje i misjonarzy.

Drugi dzień spotkania rozpoczął się jutrznią, chociaż jeszcze przed nią wiele sióstr poszło do kaplicy wieczystej adoracji pokłonić się Jezusowi w Najświętszym Sakramencie. Przedpołudniowy blok formacji poprowadził o. Mirosław Adaszkiewicz OFMConv, który ukazał zapał misyjny i metody pracy misyjnej św. Maksymiliana Marii Kolbego. „Św. Maksymilian radościami cieszył się jak dziecko, a w trudnościach chwytał się ręki Maryi. Jego środkami misyjnymi były modlitwa, miłość bliźniego, cudowny medalik, korespondencja i nowinki techniczne” – powiedział o. Mirosław, przedstawiając w ciekawy i nowatorski sposób św. Maksymiliana jako misjonarza niezwykle gorliwego, pełnego zapału i marzeń w zdobywaniu świata dla Maryi i Jezusa, a jednocześnie borykającego się – jak wielu misjonarzy – z codziennymi trudnościami. Przy okazji tego spotkania odkryliśmy, że św. Maksymilian w 1927 r. brał udział w zjeździe Unii Misyjnej Duchowieństwa w Poznaniu, a więc tym samym prawdopodobnie należał do PUM!
W czasie Mszy św. ks. bp Szamocki mówił o potrzebie świadectwa dawanego własnym życiem i z odwagą, aby nie kryć się w cieniu i „na szarym końcu”, ale z podniesioną głową iść przed siebie.
Po południu był czas na zwiedzanie miejsc związanych z o. Maksymilianem, a później o. Krzysztof Kołodyński SVD podczas prowadzonych przez siebie warsztatów zabrał wszystkich w krainę „malowania słowem i obrazem”. I tak uczyłyśmy się jak robić dobre zdjęcia i kiedy w ogóle zdjęcie jest dobre, jakie są zasady dobrej fotografii, a kiedy niestety robimy błędy. O. Krzysztof powiedział też o sposobie pisania reportażu, a na zakończenie zajęć był jeszcze czas na fotograficzne warsztaty w terenie. Sobota zakończyła się świadectwami oraz filmem o księdzu kardynale Kozłowieckim.

Trzeciego dnia ks. bp Józef Szamocki w swojej konferencji „Ochrzczeni i posłani” przekonywał o potrzebie radykalnego wszczepienia w Jezusa, w Kościół oraz przylgnięcia do rad ewangelicznych. Wszystko po to, aby osoby konsekrowane czuły się prawdziwie i radykalnie posłane, niosąc innym Tego, którego same w życiu spotkały i przekazując to, czego od Niego doświadczyły. By pracowały ze spokojem, bo w misji nie tyle liczy się sukces, co nasza wierność. Spotkanie zakończyło się uroczystą Mszą św. z indywidualnym błogosławieństwem i posłaniem, a wszelkim podziękowaniom i pożegnaniom nie było końca.

Przez cały czas sesji s. Agata Stańczuk PDDM z Papieskich Dzieł Misyjnych dzielnie ogarniała misyjny sklepik, który cieszył się ogromnym powodzeniem.
Był to również czas wielu rozmów, pytań, porad, jak można lepiej przeżyć NMM i jak umisyjniać wspólnoty zakonne – szczególnie te, które uważają, że… nie są misyjne.

Cytując słowa kardynała Filoniego z jego listu skierowanego do wyższych przełożonych zgromadzeń zakonnych – „W naszej zwykłej codzienności mamy odkrywać naszą misyjność, dostosowując do charyzmatu naszych zgromadzeń przeżywanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego i to, o co prosi nas papież Franciszek”.

mj/pdm

Referentki misyjne w Niepokalanowie

W dniach 13-15 kwietnia br. w Niepokalanowie odbyła się sesja formacyjna dla sióstr referentek misyjnych, organizowana przez Komisję Misyjną przy Konferencji Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Żeńskich.

Wzięło w niej udział 70 sióstr z różnych zgromadzeń zakonnych. Niektóre z sióstr to wieloletnie misjonarki ad gentes, inne pracują na Wschodzie, jeszcze inne starają się animować misyjnie swoje zgromadzenia i Kościoły lokalne, w których posługują.

Na spotkaniu nie mogło zabraknąć sióstr pracujących w Papieskich Dziełach Misyjnych, zatem s. Maria Agata i s. Monika również wzięły w nim udział, dzieląc z siostrami czas modlitwy, wykładów, warsztatów i wielu chwil wspólnej radości. S. Agata dbała o misyjny sklepik, a s. Monika przypomniała w skrócie, czym są Papieskie Dzieła Misyjne i przedstawiła zbliżające się akcje.

Bardzo dziękujemy s. Irenie Karczewskiej za zaproszenie, a także wszystkim siostrom z Komisji Misyjnej za tak dopracowaną organizację tego pięknego spotkania. Dziękujemy wykładowcom prowadzącym warsztaty, animującym liturgię i prowadzącym modlitwy. A przede wszystkim dziękujemy wszystkim uczestniczącym. To był dobry czas spotkania tak wielu sióstr zaangażowanych w dzieło misyjne, otwartych na różnorodność, bliskich człowiekowi i zdrowo patrzących na świat.

Chociaż zakończyliśmy już świętowanie 100 rocznicy założenia Papieskiej Unii Misyjnej, nadal zapraszamy do obejrzenia filmiku, który powstał z tej okazji.  Kilka minut oglądania, a wiele można się o nas dowiedzieć.  Warto nas lepiej poznać, a później do nas dołączyć! Zapraszamy również do oglądania innych spotów i filmików przygotowanych przez Papieskie Dzieła Misyjne przy nieodzownej i kompetentnej współpracy naszego filmowca, pana Jana Sobierajskiego. Dziękujemy Janku!

 

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM