Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

W sobotę 16 stycznia br. przypada 149. rocznica urodzin błogosławionego Pawła Manny, założyciela Papieskiej Unii Misyjnej.

 Kolejny numer półrocznika „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne” zawiera zbiór artykułów i opracowań, które pozwolą czytelnikom pochylić się nad nauczaniem Kościoła zawartym w Maximum illud oraz w Evangelii gaudium w nowej perspektywie. 

„Każdy kapłan jest z natury misjonarzem. Życie i myśl bł. Józefa Allamano” – to tytuł najnowszej publikacji o. dra L. Bovio IMC z cyklu Studia i Materiały Misjologiczne. 

5 grudnia br., za pośrednictwem mediów, we wspólnej modlitwie i formacji misyjnej uczestniczyli członkowie i sympatycy Papieskiej Unii Misyjnej. W sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze reprezentowali ich trzej kapłani z dyrekcji krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych.

Dziś w liturgii Kościoła wspominamy św. Franciszka Ksawerego, patrona misji. To szczególnie ważne święto dla członków Papieskiej Unii Misyjnej, ponieważ jest to dzień duchowości misyjnej kapłanów.

Papieskie Dzieła Misyjne zapraszają do uczestnictwa on-line w sesji misjologicznej i czuwaniu modlitewnym na Jasnej Górze, które odbędą się 5 grudnia 2020 roku.

Misjonarka s. Dolores Zok ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego została nową przewodniczącą Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Wybrano ją podczas zebrania plenarnego Konferencji WPŻZZ, które odbyło się w Warszawie w dniach 6 i 7 października.

Sześćdziesiąt osiem lat temu (15 września 1952 r.) zmarł bł. o. Paweł Manna, założyciel Papieskiej Unii Misyjnej.

Pierwszy tegoroczny numer półrocznika Lumen Gentium poświęcony jest 50-leciu katedry misjologii na ATK/UKSW i prezentuje w dużej części jej bogaty dorobek. Uzupełniają go teksty o kierunkach rozwoju misjologii w innych ośrodkach akademickich w Polsce, a także refleksje o stanie misjologii na uniwersytetach papieskich w Rzymie i uniwersytetach w Niemczech – podkreśla we wprowadzeniu prof. Jarosław Różański OM, redaktor naczelny Lumen Gentium.

 Papieska Intencja Modlitewna: Módlmy się, aby doświadczający różnych form cierpienia przeżywali je w łączności z Jezusem.

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM