Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

Misjonarka s. Dolores Zok ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego została nową przewodniczącą Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Wybrano ją podczas zebrania plenarnego Konferencji WPŻZZ, które odbyło się w Warszawie w dniach 6 i 7 października.

Sześćdziesiąt osiem lat temu (15 września 1952 r.) zmarł bł. o. Paweł Manna, założyciel Papieskiej Unii Misyjnej.

Pierwszy tegoroczny numer półrocznika Lumen Gentium poświęcony jest 50-leciu katedry misjologii na ATK/UKSW i prezentuje w dużej części jej bogaty dorobek. Uzupełniają go teksty o kierunkach rozwoju misjologii w innych ośrodkach akademickich w Polsce, a także refleksje o stanie misjologii na uniwersytetach papieskich w Rzymie i uniwersytetach w Niemczech – podkreśla we wprowadzeniu prof. Jarosław Różański OM, redaktor naczelny Lumen Gentium.

 Papieska Intencja Modlitewna: Módlmy się, aby doświadczający różnych form cierpienia przeżywali je w łączności z Jezusem.

W maju papież Franciszek zachęca nas, abyśmy pamiętali w modlitwie o diakonach.

Zapraszamy do wnikliwego studium kolejnego numeru naszego półrocznika. Prezentujemy w nim m.in. refleksje na temat roli Ducha Świętego w dziele misyjnym i miejsca misji w życiu Kościoła. Pochylamy się także nad wzajemnymi relacjami Biblii i lokalnych kultur w kontekście ewangelizacji. 

Do dyrekcji krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych napłynęły trzy prośby o kapłanów. Dwie z nich dotyczą posługi duszpasterskiej w obwodzie kaliningradzkim w Federacji Rosyjskiej, a jedna w archidiecezji mińsko-mohylewskiej na Białorusi. Wierni czekają tam na kapłana.

Papieska Intencja Modlitewna MARZEC 2020: Aby Kościół w Chinach wytrwał w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności.

Misyjny duch „upodobał sobie” serca młodych ludzi. Wiele inicjatyw powstało i rozkwitło w Kościele, we wspólnotach diecezjalnych i zakonnych, dzięki ich zaangażowaniu. Wiele dobra dzieje się dzięki kleryckim kołom misyjnym, nowicjuszom i nowicjuszkom, którzy bez szkody dla czasu formacji i nauki, angażują się w misyjną animację. Dziś prezentujemy misyjne zaangażowanie młodych misjonarzy Świętej Rodziny.

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM