Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

W ostatnią sobotę maja siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi rozpoczęły na Jasnej Górze rok jubileuszowy stulecia obecności zgromadzenia w Polsce. Mszy św. na rozpoczęcie tego szczególnego czasu przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Wczoraj, 17 maja br., papież Franciszek skierował wideoprzesłanie do uczestników 50. Krajowego Tygodnia Życia Konsekrowanego w Hiszpanii.

Papieska Unia Misyjna ma nowego sekretarza generalnego – został nim o. prof. Dinh Anh Nhue Nguyen OFMConv z Wietnamu.

 W Niedzielę Dobrego Pasterza br. Papieskie Dzieła Misyjne i Siostry Uczennice Boskiego Mistrza ruszyły ze wspólnym projektem pomocy dla kleryków z krajów misyjnych.

Kochani Współpracownicy, Drodzy Animatorzy i Przyjaciele! Wraz z całym Kościołem przekazujemy Wam radosne Alleluja! Chrystus zmartwychwstał! 

Zagadnienie Jak mówić o misjach w duszpasterstwie było tematem wykładu on-line wygłoszonego przez ks. dr. Macieja Będzińskiego dla diakonów. W czwartkowym spotkaniu (18 marca br.) wzięli udział przyszli duszpasterze z diecezji lubelskiej, zamojsko-lubaczowskiej i dwóch przedstawicieli Zgromadzenia Księży Marianów. 

W środę 24 lutego br. grono misjologów i redaktorów „Lumen Gentium. Zeszytów Misjologicznych” – pod przewodnictwem ks. prof. J. Różańskiego OMI z UKSW (red. naczelnego) i ks. dr. M. Będzińskiego, dyrektora krajowego PDM – połączyło umysły na wirtualnym spotkaniu.

W sobotę 16 stycznia br. przypada 149. rocznica urodzin błogosławionego Pawła Manny, założyciela Papieskiej Unii Misyjnej.

 Kolejny numer półrocznika „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne” zawiera zbiór artykułów i opracowań, które pozwolą czytelnikom pochylić się nad nauczaniem Kościoła zawartym w Maximum illud oraz w Evangelii gaudium w nowej perspektywie. 

„Każdy kapłan jest z natury misjonarzem. Życie i myśl bł. Józefa Allamano” – to tytuł najnowszej publikacji o. dra L. Bovio IMC z cyklu Studia i Materiały Misjologiczne. 

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM