Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA

listopada

Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania.

Informacja

Misyjne kazania, katechezy, media, dokumenty Kościoła…

Formacja

Misyjne modlitwy, rozważania, nabożeństwa…

Zjednoczenie

Jak możemy wspólnie pomóc misjom? Co się dzieje w naszych parafiach?

Dołącz do PUM

Warunki przynależności i deklaracja do pobrania.

 

BŁOGOSŁAWIONY PAWEŁ MANNA 

ZAŁOŻYCIEL PAPIESKIEJ UNII MISYJNEJ 

 

Nie byłoby Papieskiej Unii Misyjnej gdyby nie jej założyciel. Zapraszamy i zachęcamy do lepszego poznania osoby tego wyjątkowego, "misyjnego" świętego, którego zapał w głoszeniu Ewangelii może być przykładem dla nas.

 

 

 

 

ORGAN PRASOWY

PAPIESKIEJ UNII MISYJNEJ

MISYJNI

Archiwalne numery przeczytaj TUTAJ

 

 

 

SESJA MISJOLOGICZNA 

NA JASNEJ GÓRZE

 

 

 

REFERENTKI 

I REFERENCI 

MISYJNI

 

KLERYCKIE KOŁA
 MISYJNE