Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

Do rozpoczęcia Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego pozostały już tylko dwa miesiące. Od chwili ogłoszenia tego wydarzenia przez papieża Franciszka ruszyły wielkie przygotowania. Dyrekcja Krajowa Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce przygotowała materiały, które mają nam pomóc w przeżywaniu tego wyjątkowego czasu w Kościele.

Mimo tak wielkiej ilości dostępnego materiału (a może właśnie dlatego, że jest go zbyt dużo…) bardzo często siostry zakonne pytają nas, jak skutecznie zaanimować wspólnoty i prowincje, jak ożywić i obudzić dla misji swoje współsiostry, szczególnie te, które jeszcze nie czują ducha misyjnego. Po wielu rozmowach i wysłuchaniu konkretnych potrzeb narodził się pomysł opracowania dokładnego planu przygotowania (wrzesień 2019) i przeżycia Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego wśród osób konsekrowanych.

Plan ten powstał w oparciu o wskazówki papieża Franciszka, które napisał do wyższych przełożonym męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych. Został on rozpisany w tabeli jasno i przejrzyście. Żeby jeszcze bardziej ułatwić korzystanie z naszej propozycji, zostały do niej dołączone wszystkie niezbędne teksty i grafiki, opracowane, napisane, zaprojektowane. Wystarczy tylko zajrzeć, wydrukować i wykorzystać.

Propozycja skierowana do osób konsekrowanych została również dostosowana dla kleryków i Kleryckich Kół Misyjnych. Zachęcamy do korzystania!

PLIKI DO POBRANIA
Konsekrowani http://bit.ly/NMMKonsekrowaniPL
Klerycy http://bit.ly/NMMKlerycyPL

mj/pdm

W niedzielę 23 czerwca br. w parafii św. Michała w Grodkowie gościła młodzież wolontariacka z MISEVI – Stowarzyszenia Świeckich Misjonarzy św. Wincentego a Paulo.

Olga Figiel, która w tym roku udaje się na roczną misję na Madagaskar, prezentowała na wszystkich mszach działania wolontariuszy MISEVI na Madagaskarze i Ukrainie, w Beninie i Kazachstanie. Szczególnie cieszy fakt zaangażowania na rzecz dzieci na Madagaskarze – remont świetlicy, korepetycje dla dzieci i młodzieży, remont i wyposażenie sali do fizjoterapii, stołówka dla dzieci i wypiek bułek z własnego pieca. W planie jest budowa przedszkola i inne projekty, których nie sposób tutaj wymienić.

Pozostali wolontariusze, którzy byli z Olgą, to Łukasz Rosa – informatyk i Piotr Wacław – z branży motoryzacyjnej. Wszyscy oni, a także ponad 200 wolontariuszy z MISEVI Polska – prosili o modlitwę, aby wytrwali w tym, co robią dla misyjnego dzieła Kościoła.

W organizacji spotkania z wolontariuszami czynnie pomagali wszyscy członkowie Papieskiej Unii Misyjnej z parafii św. Michała.

HD Grodków

WPROWADZENIE

„Niech Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie intensywnym i owocnym czasem łaski, poprzez promowanie inicjatyw oraz nasilenie w  szczególności modlitwy – duszy wszelkiej misji, głoszenie Ewangelii, rozważania biblijne i  teologiczne na temat misji, dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego i konkretne działania współpracy i solidarności między Kościołami, aby obudził się entuzjazm misyjny i aby nigdy nas z niego nie okradziono”.

Takim stwierdzeniem papież Franciszek zakończył swój list, w którym ogłosił październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Dla redakcji „Lumen Gentium” stało się to impulsem do zaprezentowania na łamach czasopisma wszechstronnej działalności misyjnej. Takie holistyczne spojrzenie pozwala przekazać szeroko aspekt powszechności misji, zgodnie z  hasłem Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego „Ochrzczeni i posłani”.

Przeczytamy zatem w  bieżącym numerze między innymi o  formacji katechetycznej i fundamentach świadomości misyjnej u tych, którzy idąc do szkół muszą być pewni wszczepienia w misję Jezusa Chrystusa, o czym traktują artyk uły ks. dra Pawła Płaczka i ks. dra Macieja Będzińskiego. Dziś ogromnym wyzwaniem, o którym wspomina papież Franciszek, jest stała formacja odpowiedzialnych za głoszenie. I nie możemy czynić Kościoła misyjnym bez oddanych i świadomych   współpracowników.

O półwiecznej  półwiecznej działalności polskich fideidonistów w Zambii traktują artykuły o. prof. Jarosława Różańskiego, ks. dra Wojciecha Łapczyńskiego i ks. Krzysztofa Mroza. Oczywiście największą wartość naukową mają zestawienia danych oraz prawidłowo wyciągnięte wnioski końcowe, lecz w  działalności misyjnej wszystko ma prowadzić do Osoby. Wkład polskiego duchowieństwa diecezjalnego w  zambijskim Kościele jest zauważalny na polu eklezjalnym i administracyjnym. Polscy fideidoniści przyczynili się także do rozwoju zambijskiej edukacji i promocji zdrowia.

Pewnego rodzaju klamrą spinającą ten numer „Lumen Gentium” są artykuły ukazujące świadectwo życia jako podstawę budowania autorytetu Kościoła. Ewangelię bardziej głosi się życiem niż słowami, dlatego prezentujemy wkład św. Maksymiliana Marii Kolbego i dzieł duszpasterskich, jakie zostały zainicjowane w jego charyzmacie. Chcemy także przybliżyć wyjątkowe postaci zmarłych w  ostatnim czasie misjonarzy i misjologów: o. Konrada Kelera SVD i o. Józefa Glinki SVD. Wszechstronność i integralność dzieła misyjnego to osoby, wydarzenia i kontekst życia. Dlatego przedstawiamy je już dzisiaj, na kilka miesięcy przed Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym 2019, w kontekście jego hasła: „Ochrzczeni i posłani”.

Ks. dr Maciej Będziński

W dniach 10-11 maja br. klerycy Gdańskiego Seminarium Duchownego uczestniczyli w comiesięcznych dniach skupienia. Konferencje wygłosił o. Luca Bovio, Włoch ze Zgromadzenia Matki Bożej Pocieszenia. O. Luca od 2011 roku posługuje w polskim Kościele jako sekretarz Papieskiej Unii Misyjnej.

Klerycy usłyszeli nauki o specyfice powołania misyjnego, o tym jak rozbudzić w sobie zapał misyjny, który potrzebny jest każdemu kapłanowi do owocnej służby, a także o znaczeniu świadectwa życia misjonarza dla wiary ludzi, wśród których żyje.

Kl. Mateusz Grabowski

Ile jest sióstr zakonnych na świecie? Podobno tego nie wie nawet sam papież, a i Duch Święty ma z tym problemy…
Wiele z nich zjawiło się w Niepokalanowie, gdzie od 5 do 7 kwietnia 2019 r. miała miejsce Misyjna Sesja Formacyjna Sióstr Zakonnych. Na zaproszenie s. Ireny Karczewskiej FMM oraz całej komisji misyjnej przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, ponad 90 sióstr z różnych rodzin zakonnych przyjechało, aby wspólnie modlić się za misje i misjonarzy, ożywić w sobie ducha misyjnego, formować się misyjnie oraz przygotować siebie i swoje zgromadzenie na wyjątkowy tegoroczny październik, czyli Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Dlatego też temat spotkania brzmiał: „Ochrzczeni i posłani”.

W piątkowe popołudnie, po krótkim zapoznaniu, zawiązaniu wspólnoty i odkrywaniu pozytywnych cech charakteru związanych z imieniem, spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w kaplicy św. Maksymiliana. Przez cały czas siostrom towarzyszył bp Józef Szamocki, aktualnie biskup pomocniczy diecezji toruńskiej, a wcześniej wieloletni misjonarz w Zambii. W czasie Mszy św. ksiądz biskup mówił o celach i sensie NMM, podkreślając szczególnie znaczenie osobistej formacji i przylgnięcia do Chrystusa. Mszę św. koncelebrował ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA, który następnie, w czasie pierwszego wykładu przedstawił ideę NMM i oczekiwania papieża Franciszka. Zaprezentował także przygotowane materiały i wydarzenia zaplanowane przez dyrekcję krajową PDM. W drugiej części tego spotkania s. Monika Juszka RMI, z sekretariatu PUM, podała kilka konkretnych propozycji i pomysłów na to, jak umisyjnić wspólnoty zakonne, szczególnie w kontekście NMM. Wieczorem, idąc wokół bazyliki, rozważaliśmy stacje Drogi Krzyżowej, modląc się za misje i misjonarzy.

Drugi dzień spotkania rozpoczął się jutrznią, chociaż jeszcze przed nią wiele sióstr poszło do kaplicy wieczystej adoracji pokłonić się Jezusowi w Najświętszym Sakramencie. Przedpołudniowy blok formacji poprowadził o. Mirosław Adaszkiewicz OFMConv, który ukazał zapał misyjny i metody pracy misyjnej św. Maksymiliana Marii Kolbego. „Św. Maksymilian radościami cieszył się jak dziecko, a w trudnościach chwytał się ręki Maryi. Jego środkami misyjnymi były modlitwa, miłość bliźniego, cudowny medalik, korespondencja i nowinki techniczne” – powiedział o. Mirosław, przedstawiając w ciekawy i nowatorski sposób św. Maksymiliana jako misjonarza niezwykle gorliwego, pełnego zapału i marzeń w zdobywaniu świata dla Maryi i Jezusa, a jednocześnie borykającego się – jak wielu misjonarzy – z codziennymi trudnościami. Przy okazji tego spotkania odkryliśmy, że św. Maksymilian w 1927 r. brał udział w zjeździe Unii Misyjnej Duchowieństwa w Poznaniu, a więc tym samym prawdopodobnie należał do PUM!
W czasie Mszy św. ks. bp Szamocki mówił o potrzebie świadectwa dawanego własnym życiem i z odwagą, aby nie kryć się w cieniu i „na szarym końcu”, ale z podniesioną głową iść przed siebie.
Po południu był czas na zwiedzanie miejsc związanych z o. Maksymilianem, a później o. Krzysztof Kołodyński SVD podczas prowadzonych przez siebie warsztatów zabrał wszystkich w krainę „malowania słowem i obrazem”. I tak uczyłyśmy się jak robić dobre zdjęcia i kiedy w ogóle zdjęcie jest dobre, jakie są zasady dobrej fotografii, a kiedy niestety robimy błędy. O. Krzysztof powiedział też o sposobie pisania reportażu, a na zakończenie zajęć był jeszcze czas na fotograficzne warsztaty w terenie. Sobota zakończyła się świadectwami oraz filmem o księdzu kardynale Kozłowieckim.

Trzeciego dnia ks. bp Józef Szamocki w swojej konferencji „Ochrzczeni i posłani” przekonywał o potrzebie radykalnego wszczepienia w Jezusa, w Kościół oraz przylgnięcia do rad ewangelicznych. Wszystko po to, aby osoby konsekrowane czuły się prawdziwie i radykalnie posłane, niosąc innym Tego, którego same w życiu spotkały i przekazując to, czego od Niego doświadczyły. By pracowały ze spokojem, bo w misji nie tyle liczy się sukces, co nasza wierność. Spotkanie zakończyło się uroczystą Mszą św. z indywidualnym błogosławieństwem i posłaniem, a wszelkim podziękowaniom i pożegnaniom nie było końca.

Przez cały czas sesji s. Agata Stańczuk PDDM z Papieskich Dzieł Misyjnych dzielnie ogarniała misyjny sklepik, który cieszył się ogromnym powodzeniem.
Był to również czas wielu rozmów, pytań, porad, jak można lepiej przeżyć NMM i jak umisyjniać wspólnoty zakonne – szczególnie te, które uważają, że… nie są misyjne.

Cytując słowa kardynała Filoniego z jego listu skierowanego do wyższych przełożonych zgromadzeń zakonnych – „W naszej zwykłej codzienności mamy odkrywać naszą misyjność, dostosowując do charyzmatu naszych zgromadzeń przeżywanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego i to, o co prosi nas papież Franciszek”.

mj/pdm

Referentki misyjne w Niepokalanowie

W dniach 13-15 kwietnia br. w Niepokalanowie odbyła się sesja formacyjna dla sióstr referentek misyjnych, organizowana przez Komisję Misyjną przy Konferencji Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Żeńskich.

Wzięło w niej udział 70 sióstr z różnych zgromadzeń zakonnych. Niektóre z sióstr to wieloletnie misjonarki ad gentes, inne pracują na Wschodzie, jeszcze inne starają się animować misyjnie swoje zgromadzenia i Kościoły lokalne, w których posługują.

Na spotkaniu nie mogło zabraknąć sióstr pracujących w Papieskich Dziełach Misyjnych, zatem s. Maria Agata i s. Monika również wzięły w nim udział, dzieląc z siostrami czas modlitwy, wykładów, warsztatów i wielu chwil wspólnej radości. S. Agata dbała o misyjny sklepik, a s. Monika przypomniała w skrócie, czym są Papieskie Dzieła Misyjne i przedstawiła zbliżające się akcje.

Bardzo dziękujemy s. Irenie Karczewskiej za zaproszenie, a także wszystkim siostrom z Komisji Misyjnej za tak dopracowaną organizację tego pięknego spotkania. Dziękujemy wykładowcom prowadzącym warsztaty, animującym liturgię i prowadzącym modlitwy. A przede wszystkim dziękujemy wszystkim uczestniczącym. To był dobry czas spotkania tak wielu sióstr zaangażowanych w dzieło misyjne, otwartych na różnorodność, bliskich człowiekowi i zdrowo patrzących na świat.

Chociaż zakończyliśmy już świętowanie 100 rocznicy założenia Papieskiej Unii Misyjnej, nadal zapraszamy do obejrzenia filmiku, który powstał z tej okazji.  Kilka minut oglądania, a wiele można się o nas dowiedzieć.  Warto nas lepiej poznać, a później do nas dołączyć! Zapraszamy również do oglądania innych spotów i filmików przygotowanych przez Papieskie Dzieła Misyjne przy nieodzownej i kompetentnej współpracy naszego filmowca, pana Jana Sobierajskiego. Dziękujemy Janku!

 

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM