Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

7 czerwca 2018 r., we wspomnienie bł. męczenników z Pariacoto Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego, wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu przeżywała wyjątkowy dzień. Udało się bowiem sprowadzić relikwie tych błogosławionych, których koło misyjne WSD obrało za swoich patronów. Podczas uroczystej Mszy św., której przewodniczył niedawny prezes koła misyjnego ks. Dawid Krawiec, relikwie zostały procesyjnie wprowadzone i adorowane. Homilię wygłosił ks. Łukasz Sołtysiak. Nie zabrakło też księży odpowiedzialnych za dzieło misyjne w naszej diecezji: ks. Ryszarda Półtoraka –dyrektora diecezjalnego Papieskich Dzieł Misyjnych oraz ks. Piotra Makowskiego – delegata ks. biskupa do spraw misji w diecezji elbląskiej, którzy zechcieli razem z nami świętować to niecodzienne wydarzenie.

Przyjęcie relikwii tych męczenników było bardzo ważnym wydarzeniem dla całej wspólnoty. Postawa błogosławionych franciszkanów może stać się bowiem wzorem do naśladowania dla każdego człowieka, a szczególnie dla tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa lub to kapłaństwo już realizują. Błogosławieni Michał i Zbigniew są wzorem miłości Boga i wypływającej z niej miłości do bliźniego, miłości, która sprawia, że człowiek potrafi spalać się dla innego człowieka, miłości aż do oddania życia, miłości silniejszej niż śmierć.

 

W piątek, 1 czerwca bieżącego roku, przedstawiciele Papieskich Dzieł Misyjnych spotkali się z klerykami z Koła Misyjnego Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

Na zaproszenie ks. Michała Pabiańczyka, ojca duchownego w seminarium i opiekuna koła, seminarium odwiedzili s. Monika Juszka RMI, s. Agata Stańczuk PDDM oraz ks. Maciej Będziński. Rozmawiali z klerykami o działalności koła misyjnego, ks. Maciej opowiadał o niedawno odwiedzonych seminariach na Madagaskarze, a ks. Michał podzielił się swoim doświadczeniem wieloletniej misji w Zambii.

Spotkanie odbyło się w niedawno powstałej salce misyjnej, utworzonej i wyposażonej przez kleryków. Ks. Michał zaprezentował wyjątkowy skarb – dziewiętnastowieczne wydanie „Misji Katolickich”. Nie zabrakło też dobrej kawy i ciasta.

Następnego dnia klerycy pomagali na Jasnej Górze w czasie VI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca.

Dziękujemy za wszelkie dobro i życzymy wiele Bożego błogosławieństwa i wytrwania w powołaniu!

 

Czasopismo „Omnis Terra”, jako organ wydawniczy watykańskiej Agencji Fides istnieje od 1961 r., wydawane najpierw w języku francuskim, a następnie również włoskim, hiszpańskim i angielskim. Na początku był to wewnętrzny biuletyn Międzynarodowego Sekretariatu Papieskiej Unii Misyjnej, a następnie, dzięki posoborowym przemianom i otwarciu Kościoła na sprawy misji, stał się pismem ogólnodostępnym, w którym poruszane są sprawy misji i misjonarzy.

W 2016 r. czasowo zawieszono wydawanie „Omnis Terra”, aby teraz, w roku 2018, powrócić do jego publikacji, tym razem w formie internetowej.

Jak pisze o. Fabrizio Meroni, dyrektor Agencji Fides i redaktor naczelny „Omnis Terra”: „To czasopismo jest przestrzenią, która otwarta jest dla wszelkich analiz, komentarzy, refleksji i dogłębnych przemyśleń, które towarzyszą codziennym wiadomościom publikowanym przez Fides. Jest to nowa strona internetowa, na której jest mowa o misjach, misjonarzach oraz o głównych bohaterach misji, to znaczy o Kościołach lokalnych w całej ich złożoności. Jest to czasopismo o kulturze i misjach i dawno już przestało być pismem tylko dla specjalistów, dzisiaj stało się narzędziem rozpowszechniania najważniejszych wiadomości i tematów związanych z działalnością misyjną”.

Idąc za zaproszeniem o. Fabrizio, również i my zachęcamy do czytania nowego „Omnis Terra”.

Zapraszamy na stronę internetową:

http://omnisterra.fides.org/

 

W Niedzielę Dobrego Pasterza, która przypadła w tym roku 22 kwietnia, grupa ponad 60 osób z Grodkowa wzięła udział w dniu skupienia w domu misjonarzy werbistów w Nysie. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą różańcową w intencjach misyjnych całego Kościoła.

Podczas rekreacji brat Marcin opowiadał o swoim pobycie w Beninie. O 15.00 modlili się Koronką do Miłosierdzia Bożego, a po niej o. Michał odprawił Mszę św. w intencji uczestników spotkania.

Odwiedzili również pobliski klasztor sióstr służebnic Ducha Świętego od wieczystej adoracji.

„Dla nas wszystkich należących do Papieskiej Unii Misyjnej był to bardzo ważny dzień, tym bardziej, że Jan Paweł II mówił nam między innymi o zbawczym dziele Dobrego Pasterza i te jego słowa mamy zapisane w naszych legitymacjach członkowskich PUM. Dziękujemy Panu Bogu za tak dobrze spędzony czas i powierzamy Mu całe dzieło misyjne Kościoła” – podsumował Henryk Dróżdż, nasz mocno zaangażowany PUMowicz z diecezji opolskiej.

Referentki misyjne w Niepokalanowie

W dniach 13-15 kwietnia br. w Niepokalanowie odbyła się sesja formacyjna dla sióstr referentek misyjnych, organizowana przez Komisję Misyjną przy Konferencji Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Żeńskich.

Wzięło w niej udział 70 sióstr z różnych zgromadzeń zakonnych. Niektóre z sióstr to wieloletnie misjonarki ad gentes, inne pracują na Wschodzie, jeszcze inne starają się animować misyjnie swoje zgromadzenia i Kościoły lokalne, w których posługują.

Na spotkaniu nie mogło zabraknąć sióstr pracujących w Papieskich Dziełach Misyjnych, zatem s. Maria Agata i s. Monika również wzięły w nim udział, dzieląc z siostrami czas modlitwy, wykładów, warsztatów i wielu chwil wspólnej radości. S. Agata dbała o misyjny sklepik, a s. Monika przypomniała w skrócie, czym są Papieskie Dzieła Misyjne i przedstawiła zbliżające się akcje.

Bardzo dziękujemy s. Irenie Karczewskiej za zaproszenie, a także wszystkim siostrom z Komisji Misyjnej za tak dopracowaną organizację tego pięknego spotkania. Dziękujemy wykładowcom prowadzącym warsztaty, animującym liturgię i prowadzącym modlitwy. A przede wszystkim dziękujemy wszystkim uczestniczącym. To był dobry czas spotkania tak wielu sióstr zaangażowanych w dzieło misyjne, otwartych na różnorodność, bliskich człowiekowi i zdrowo patrzących na świat.

Chociaż zakończyliśmy już świętowanie 100 rocznicy założenia Papieskiej Unii Misyjnej, nadal zapraszamy do obejrzenia filmiku, który powstał z tej okazji.  Kilka minut oglądania, a wiele można się o nas dowiedzieć.  Warto nas lepiej poznać, a później do nas dołączyć! Zapraszamy również do oglądania innych spotów i filmików przygotowanych przez Papieskie Dzieła Misyjne przy nieodzownej i kompetentnej współpracy naszego filmowca, pana Jana Sobierajskiego. Dziękujemy Janku!

 

Informacja

Formacja

Zjednoczenie

Dołącz do PUM