Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

 

BŁ. PAWEŁ MANNA  100 rocznica 

założenia Papieskiej Unii 

 

Założenie Papieskiej Unii Misyjnej miało miejsce w Rzymie w 1916. Tym samym w tym roku obchodzimy 

100 rocznicę założenia tego dzieła. By przeżyć tę uroczystość w duchu misyjnym polecamy Nowennę 

do bł. Pawła Manny, założyciela i ojca Papieskiej Unii Misyjnej

 

 

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA

grudnia

Za osoby starsze, aby poprzez swoja mądrość i doświadczenie, dzięki wsparciu swoich rodzin i wspólnot chrześcijańskich, współpracowały w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.

Informacja

Misyjne kazania, katechezy, media, dokumenty Kościoła…

Formacja

Misyjne modlitwy, rozważania, nabożeństwa…

Zjednoczenie

Jak możemy wspólnie pomóc misjom? Co się dzieje w naszych parafiach?

Dołącz do PUM

Warunki przynależności i deklaracja do pobrania.

 

 

SESJA MISJOLOGICZNA 

NA JASNEJ GÓRZE

 

 

REFERENTKI 

I REFERENCI 

MISYJNI

 

KLERYCKIE KOŁA
 MISYJNE