Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA

lipca

Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.

Informacja

Misyjne kazania, katechezy, media, dokumenty Kościoła…

Formacja

Misyjne modlitwy, rozważania, nabożeństwa…

Zjednoczenie

Jak możemy wspólnie pomóc misjom? Co się dzieje w naszych parafiach?

Dołącz do PUM

Warunki przynależności i deklaracja do pobrania.

 

BŁOGOSŁAWIONY PAWEŁ MANNA 

ZAŁOŻYCIEL PAPIESKIEJ UNII MISYJNEJ 

 

Nie byłoby Papieskiej Unii Misyjnej gdyby nie jej założyciel. Zapraszamy i zachęcamy do lepszego poznania osoby tego wyjątkowego, "misyjnego" świętego, którego zapał w głoszeniu Ewangelii może być przykładem dla nas.

 

 

 

 

ORGAN PRASOWY

PAPIESKIEJ UNII MISYJNEJ

MISYJNI

Archiwalne numery przeczytaj TUTAJ

 

 

 

SESJA MISJOLOGICZNA 

NA JASNEJ GÓRZE

 

 

 

REFERENTKI 

I REFERENCI 

MISYJNI

 

KLERYCKIE KOŁA
 MISYJNE