Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna

 

BŁ. PAWEŁ MANNA  100 rocznica 

założenia Papieskiej Unii 

 

Założenie Papieskiej Unii Misyjnej miało miejsce w Rzymie w 1916. Tym samym w tym roku obchodzimy 

100 rocznicę założenia tego dzieła. By przeżyć tę uroczystość w duchu misyjnym polecamy Nowennę 

do bł. Pawła Manny, założyciela i ojca Papieskiej Unii Misyjnej

 

 

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA

października

Za wszystkich pracujących, aby mieli zapewniony szacunek i ochronę swoich praw, a bezrobotnym była dana możliwość przyczynienia się do budowania dobra wspólnego.

Informacja

Misyjne kazania, katechezy, media, dokumenty Kościoła…

Formacja

Misyjne modlitwy, rozważania, nabożeństwa…

Zjednoczenie

Jak możemy wspólnie pomóc misjom? Co się dzieje w naszych parafiach?

Dołącz do PUM

Warunki przynależności i deklaracja do pobrania.

 

 

SESJA MISJOLOGICZNA 

NA JASNEJ GÓRZE

 

 

REFERENTKI 

I REFERENCI 

MISYJNI

 

KLERYCKIE KOŁA
 MISYJNE